PRU Eğitim Havuzu

Uygulamalı Deniz Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Eğitim Havuzu iki işlevli olarak tasarlanmıştır. Eğitim havuzu, hem yüzme maksatlı kullanılabildiği gibi, dalga similatörü olarak da hizmet vermektedir. Eğitim havuzu öğrencilere denizde hayatta kalma tekniklerini ve denizden personel kurtarma yöntemlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Havuz aynı zamanda temel SCUBA dalış eğitimi vermek için uygun kapasiteye de sahiptir.

Eğitim havuzunda yapılan uygulamalı STCW eğitim konuları:

  • Gemiyi terk etme esnasında dikkat edilecek hususlar
  • Can salında bulunan malzemeler
  • Gemiyi can salı ile terk etme
  • Gemiyi suya atlayarak (ıslak terk etme) terk etme
  • Islak terkten sonra suda yüzme usulleri
  • Sudan can salına çıkış usulleri
  • Can salını kürekle sevk etme
  • Ters dönen bir can salına düzeltme

PRU Havuz Teknik Özellikleri