Bilgisayar Mühendisliği

Günümüzde yaşamın hemen hemen her alanında kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri hızla değişmekte, gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu çerçevede, ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücü profili de değişkenlik göstermekte ve klasik müfredat programları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır.

Bölümümüz, özellikle gelişen ve değişen bilişim teknolojileri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama donanımına sahip insan gücünün yetiştirilmesi için öncü ve yenilikçi bir eğitim programı uygulamak amacıyla kurulmuştur. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin ve yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi ve yönetilmesiyle ilgilenen bir mühendislik disiplinidir. Bu alan, günümüz modern teknolojilerinin temellerini oluşturur ve yaşamın birçok alanında yenilikçi çözümler sunar. Bilgisayar mühendisleri, karmaşık problemleri çözmek için bilimsel ve matematiksel prensipleri kullanır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve toplumun ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirir.

Pîrî Reis Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde uygulanmakta olan eğitim-öğretim programı ile nitelikli mühendisler yetiştirilmesi ve bu alandaki akademik araştırmalara katkıda bulunulması temel vizyon olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla, Türkiye’de ve yurt dışındaki Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin ders programları ve bu programlarda yer alan ders içerikleri dikkatle incelenerek güncel bilişim teknolojilerini kapsayan dersler hazırlanmıştır. Hazırlanan güncel müfredatta yer alan derslerin alanla ilgili son gelişmeleri ve bölüm mezunlarının iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri mümkün olduğunca kapsamasına özen gösterilmiştir. Çağdaş bilgi teknolojilerini kullanarak bilişim sistemlerini geliştirebilen ve bu teknolojileri insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak yönlendirebilen mühendisler yetiştirmek ise bölümümüzün ana misyonunu oluşturmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz, öğrencilere disiplinlerarası iş birliği yapma ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı da sunmaktadır. Böylelikle, bölüm mezunlarımız farklı sektörlerde ve disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilecek ve toplumsal sorunları çözme konusunda etkin rol alabilecek yetkinliklere sahip olmaktadırlar.

Teknolojinin hemen her alanda yer alması ve mesleğin çalışma konularının çok çeşitli olması mezunlarımıza yurt içi ve yurt dışında iş bulma kolaylığı sağlamaktadır.

Misyonumuz

Öğrencilerimize Bilgisayar Mühendisliğinin temelinde yer alan çağdaş yaklaşımları öğreten ve derinliğine bilgi edinme ve araştırma  yapmanın yollarını gösteren, temel mühendislik ve temel bilim alanlarında güçlü bir altyapı sağlayan, insan ve toplumbilim konularında ilgilendikleri alanlarda çalışma olanağı verebilen bir bölüm olmaktır. 

Vizyonumuz

Vizyonumuz aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

  • Öğrencilerine en kaliteli eğitimi aktaran, Bilgisayar Mühendisliği disiplininde ulusal ve uluslararası araştırma programları ile önde gelen kurumlarından biri olarak kabul edilmek,
  • Araştırma geliştirme laboratuar altyapısının oluşturulması ile araştırma ve geliştirme potansiyelini geliştirmek,
  • Çağdaş ve teknolojik gelişmelere paralel olarak araştırma, geliştirme ve eğitim altyapısını hızlı bir şekilde ve sürekli olarak geliştirmek,
  • Vasıflı Bilgisayar Mühendisliği mezunları yetiştiren ve bu alandaki akademik araştırmalara katkıda bulunan bir bölüm olmak,
  • Endüstrimize ve toplumumuza katkı sağlamak amacı ile, üretilen bilgiyi tüm insanlığın faydasına dönüştürmeyi sağlayacak projeler üretmek,

İş Olanakları

Bilgisayar Mühendisleri, Bilişim, İletişim, Sağlık, Enerji, Otomotiv, Savunma sanayi, Telekomünikasyon ve Finans gibi sektörlerde; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Robotik Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Veri tabanı Yöneticisi, Veri Analisti, Grafik Tasarımcı, Web Tasarımcı ve Bilgi Teknolojileri Yöneticisi (IT Manager) olarak çalışabilirler. İsteyen Bilgisayar mühendisleri, Bilgisayar mühendisliği ve Yazılım mühendisliği gibi değişik dallarda ve İşletme alanında Yüksek lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.