Ekonomi ve Finans 

NEDEN EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ?

Para ve sermaye piyasaları bir ülkeye ait tasarrufların etkin ve verimli yatırım alanlarına yönlendirilmesinde ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu piyasaların rekabetçi, adaletli ve hakkaniyetli yönetilmesi için konunun uzmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Küreselleşmenin ivme kazanması sonucunda hızla artan parasal işlem hacminin bir getirisi olarak, tek başına ekonomi veya sadece finans bilgisi ile hareket edilemeyecek noktaya gelen uluslararası finans piyasaları her iki alanda teorik ve pratik bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanımlı çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca gelişen, yüksek büyüme potansiyeline sahip, Türkiye gibi dinamik bir ekonominin karar alma mekanizmalarında ve alınan kararların uygulanmasını sağlayacak ekonomik birimlerinde, konularında uzman ve yetkin donanıma sahip nitelikli işgücü istihdamı da gittikçe önem kazanmaktadır.

2021 yılında Ekonomi ve Finans Bölümümüz, finans dünyası çalışanlarına yönelik en saygın ve prestijli sertifikasyonlarından olan CFA (Chartered Financial Analyst) lisansını veren CFA Enstitüsü tarafından yeterlilik kabulü aldı. “CFA Affiliated University” olarak kabul edilme şartı ilgili bölüm müfredatının asgari %70’inin CFA Enstitüsü tarafından belirlenen CFA-Level 1 sınavı kapsamındaki konu başlıkları ile uyumlu olmasını ve yatırım etik ilkelerine uyumu gerektirmektedir. Dünyada halen 76 ülkeden 716 üniversite CFA Enstitüsü tarafından istenen asgari koşulları sağlayarak programa kabul edilmiştir. Bu önemli ayrıcalığı kazanan Türkiye’de 14 Üniversite bulunmaktadır. 

Piri Reis Üniversitesinin ders müfredatının gücü, finans piyasalarına paralel bir kariyer planı ile öğrencilerine yatırım, finans gibi alanlarda dünya standartlarında yetkinlik kazandırmakla birlikte öğrencilerinin CFA burs imkanlarından faydalanabilecek yeterlilikte olduğunu kanıtlamaktadır. CFA tarafından sağlanan burs imkanından başlangıçta üç öğrencimiz faydalanabilecek, yüksek standartlarda oluşturulan müfredatımız sayesinde uluslararası geçerli CFA lisansına ilk adımı kolayca atabileceklerdir. 3 aşamadan oluşan CFA lisansı uluslararası bir sertifika olup, yatırım analisti, portföy yöneticisi, finans uzmanı gibi görevlerde uluslararası kabul edilmiş, yüksek gelir ve üst kariyer basamaklarını hızlandırıcı etkiye sahip bir lisansdır. Halen dünyada CFA lisansına sahip 178 binin üzerinde kişi bulunmakta ve bunlar dünyanın önde gelen 25 bin şirketinde üst düzeyde görev yapmaktadır. Aynı zamanda bu sertifika Türkiye’de sermaye piyasalarını düzenleyen Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından da kabul edilmektedir.

NASIL BİR BİREY YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ?

– Teknolojik gelişmeler ile güncel ekonomik ve finansal konulara duyarlı,

– İş süreçleri ile finans kesimi ve sanayi etkileşimini anlayan, gerektiğinde yönlendirebilen,

– Finansal okuryazarlık konusunda çevresini aydınlatıcı, girişimci,

– Sürdürülebilirlik konusunda duyarlı, çevreci, sosyal ve kurumsal yönetişim alanında bilgili,

– Teorik bilgisini sektörel uygulamalara uyarlamak için gerekli nitelikte olan bireyler.

NERELERDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ?

– Para ve sermaye piyasalarının her kademesinde,

– Özellikle banka ve aracı kurumlarda,

– Uluslararası ve yurt içindeki şirketlerde yönetici pozisyonlarında,

– Reel sektör firmalarının finans departmanlarında,

– Kamu ve özel araştırma, denetim ve danışmanlık şirketlerinde,

– Üniversitelerin ilgili akademik birimlerinde.