Hakkımızda

Kurucu vakfımız Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Türkiye’de ihtiyaç duyulan Gemiadamı ihtiyacını karşılamak, mevcut denizcilik ile ilgili eğitim kurumlarına yardımcı olmak, gemiadamı yetiştiren bir eğitim kurumunu faaliyete geçirmek, vakıf senedinde yazıldığı gibi, (şartlar müsait olduğunda bir üniversite) kurmak gibi amaçlarla yola çıkmış ve bu amaca yönelik olarak öncelikle Denizcilik Fakültelerine ve diğer denizcilik eğitim kurumlarına gerekli maddi desteği vermiştir. Vakfın bu destekleri halen süregelmektedir.

Kurucu vakfımız, Mart 1995 kendi eğitim merkezi olan Tüdev Deniz Eğitim Merkezi’ni kurmuş olup, bu merkezde bu güne kadar 2100 zabitan yetiştirilmiştir.

TÜDEV, 4 Aralık 2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Deniz Eğitim Merkezinin Yükseköğretim düzeyinde “Türk Denizcilik Üniversitesi” olarak hizmete devam etmesi kararı almış ve çalışmalara başlamıştır.

Uzun çabaların ardından 8 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile tüzel kişilik kazanmış bulunan T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ kurulmuş ve Türk ve Dünya Denizciliğine kazandırmıştır.

T.C. Piri Reis Üniversitesi’nin Vizyonu

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında SİNERJİ yaratmaktır.

T.C. Piri Reis Üniversitesi’nin Misyonu

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk denizcilik örf, adet, ananeleri çerçevesinde; dünya kalitesi ve standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünya’nın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca;

Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program ÖRNEK alınan bir üniversite olunmasını HEDEFLEMEKTEDİR. Piri Reis Üniversitesi denizciliğin her alanında ihtisaslaşan, her alanda eğitim ve öğretim yapan projeler gerçekleştiren anlayıştadır.