Hukuk Fakültesi

Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, konusunda alanının önde gelen, gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışında akademik hüviyetini ispatlamış akademisyenlerinden oluşan kadromuz ile birlikte öğrencilerimize kamu hukukunun ve özel hukukun bütün alanlarında kaliteli ve üst düzeyde eğitim vermeyi amaçlamaktayız.

Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik ihtisas üniversitesi olan Pîrî Reis Üniversitesi’nde temel hukuk eğitimi ile birlikte, özellikle ‘‘Deniz Hukuku’’ alanında uzmanlaşmak esas hedefimiz olarak belirlenmiştir. Ülkemizin Denizcilik ile ilgili büyük alâka ve menfaatleri ile Üniversitemizin Türkiye’nin denizcilik alanında en donanımlı ve yetkin akademik kadrosuna sahip bir yüksek öğretim kurumu niteliği de dikkate alınarak, ‘‘Ulusal ve Uluslararası Deniz Hukuku’’na özel olarak önem vermek ve deniz kamu ve özel hukuku alanlarında uzman hukukçular yetiştirmek başlıca amaçlarımızdandır.

Bu doğrultuda vereceğimiz eğitim sonrasında, ülkemize ulusal ve uluslararası plâtformlarda görev alabilecek, çağdaş ve yaratıcı düşünce yapısına ve muhakeme gücüne sahip, sosyal nitelikleri güçlü ve çevreye duyarlı hukukçular kazandıracağız.

Fakültemiz, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’nin (ELFA – European Law Faculties Association) ve Avrupa Hukuk Enstitüsü’nün (ELI – European Law Institute) üyelerindendir.