Sualtı Teknolojisi Programı

EĞİTİM

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında eğitime başlayan Sualtı Teknolojisi Programı, özellikle denizcilik sektörünün ve sanayinin diğer alanlarının ihtiyaç duyacağı sualtı teknikleri konusunda her türlü bilgi ve deneyime sahip dalgıç ihtisaslı meslek adamı yetiştirmektedir.

Sualtı Teknolojileri Programında, mesleğin ihtiyaçları ve dalgıç mesleki yeterlilikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan ders planına uygun olarak 4 yarıyıl süreli olarak teorik ve uygulamalı eğitimler, dalgıç ihtisaslı ve hem askeri hem de sivil dalgıçlık konularında deneyimli akademik personel tarafından verilmektedir. Eğitimler tamamıyla İngilizce olarak verilecektir. Bu derslere hazırlık olması maksadıyla, bu programa kabul edilen öğrenciler; PRU Hazırlık Sınıfında bir yıl süreli bir İngilizce programına devam ederek, İngilizceyi dersleri takip edebilecek ve mesleki olarak Dünya üzerinde her yerde mesleklerini icra edebilecek seviyede öğrenirler.

Bu programdan mezun olacak öğrencimiz aşağıda belirtilen niteliklere sahip olacaktır.

 • Dalış ortamı olan tatlı ve tuzlu suların kimyasal, fiziksel, biyolojik özellikleri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Dalış sistemlerini kavrayabilme ve sualtında bu sistemleri kullanma becerisine sahip olur.
 • Mesleğinin ihtiyaç duyduğu denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olur ve uygular.
 • Dalış kaza, hastalık ve tedavileri konusunda teorik bilgilere sahip olur, dalış kaza ve hastalıkları tedavisinde kullanılan basınç odalarını kullanabilir.
 • Sualtı çalışmalarında, sualtı kaynakçılığı dahil, her türlü alet ve ekipman kullanabilme yeteneğine sahip olur, patlayıcı maddeler konusunda teorik bilgiye sahip olur.
 • Sualtı görüntüleme cihazları kullanabilir, elde ettiği görüntüleri bilgisayar teknolojisi kullanarak yorumlayabilir.
 • Sualtı inşaatları, akuakültür kafes sistemleri, sualtı arkeolojik kazılarında, boru hatları ve gemi altlarında iş yapabilme becerisine sahip olur.
 • Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulabilir ve sorumluluk alabilir.
 • Edindiği bilgi ve beceri doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni teknik ve uygulamaları kavrayabilir, uygulayabilir ve teknolojiyi takip edebilir.
 • Mesleki bilgi ve uygulamalar ile ilgili düşüncelerini ve sorunları yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, meslek alanında ve günlük hayatında yabancı dili (İngilizce) etkinlikle kullanabilir.
 • Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilir.
 • Mesleki mevzuata ve etik bilincine sahip olur.

İŞ OLANAKLARI   

Programdan mezun olacak öğrencilerimiz, günümüzde sanayide eksikliği hissedilen aşağıdaki işlerde istihdam edilebilecek ve dolgun ücretler elde edebilme olanağına kavuşacaklardır.

 • Sanayi Dalgıçlığı
 • Sualtı arama-kurtarma çalışmaları
 • Denizaltı boru ve iletişim hatlarının döşenmesi ve muayenesi
 • Deniz deşarj hatlarının bakım-onarımı
 • Sualtı enkaz kaldırma işlemleri
 • Gemi kurtarma, bakım-onarım
 • Açık deniz (Off-shore) doğal gaz üretim platformlarının denizde yerine montajı
 • Petrol platformu inşası ve bakımı
 • Şamandıra bakım-onarım ve inşaatları
 • Basınç odası operatörlüğü
 • Balık çiftlikleri bakımı
 • Tematik akvaryum bakımı
 • Derin sularda geo-teknik etüt (zemin araştırma sondajı) yapılması
 • Su altı araştırmaları
 • Dalış projeleri geliştirme ve dalış organizasyonları kurma ve yönetme
 • Sualtı fotoğraf ve video çekimleri