Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programının Eğitim Amaçları (PEA)

PEA1: Gemi makineleri işletme mühendisliğine ilişkin mühendislik problemlerini kavrayabilmek maksadıyla, temel bilimler (matematik, kimya, fizik) başta olmak üzere mühendisliğin kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, analiz ve modelleme yöntemlerini kullanarak etkin çözümler geliştirebilen,

PEA2: Ulusal ve uluslararası denizcilik kurallarına yönelik standartlara uygun olarak gemi makineleri işletme mühendisliği kapsamındaki, enerji verimliliği, gemilerden kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, denizde can emniyeti, denizde güvenlik, uluslararası gemi ve liman tesisleri güvenliği, kalite yönetimi, deniz hukuku ile teknolojik gelişmeler hakkında kapsamlı bilgi, beceri ve mühendislik çözümlerinde yetkin olan,

PEA3: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ile yakın temasta bulunan disiplinler arasında ilişki kurabilen, büyük resmi görebilen, analitik düşünebilen, teoriyi pratiğe aktarabilen, doğru ve zamanında karar alabilen, süratli reaksiyon gösterebilen, çok disiplinli takım çalışması yatkın, liderlik yetenekleri gelişmiş, etkili yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, özgüveni yüksek, denizcilik kültürünü benimsemiş, mesleği etik anlayışı gelişmiş, vatanına ve milletine bağlı, Atatürkçü düşünce sistemini şiar edinmiş,

PEA4: Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini gözetebilecek, bulunduğu her platformda ülke çıkarlarını savunabilecek, temsil kabiliyeti olan, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerinde genel kabul görmüş evrensel değerlere saygılı ve uyumlu olan, sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bulunabilen, sorumluluk sahibi olan, yetkilerinin sınırlarını bilen, hukuka saygılı, kendini sürekli geliştiren, paylaşımcı, Türk örf ve adetlerine bağlı olan, dünya kültürel mirasına sahip çıkan, girişimci, yaratıcı, tasarım, üretim, araştırma geliştirme yetenekleri gelişmiş,

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri yetiştirmektir.