Deniz Hukuku Dergisi

2017 yılında kurulan Fakültemizde, adli ve idari yargıda görev alacak, hukukun her dalında, ulusal ve uluslararası alanda, gerek uygulamacı ve gerekse akademisyen olarak çalışabilecek, bilimsel araştırma yapabilecek, ulusal değerlerimize saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, yaratıcı düşünce yapısına ve muhakeme gücüne sahip hukukçular yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Fakültemizde temel hukuk ile birlikte, kamu ve özel hukuk eğitimi üst düzeyde verilmekte, Hukukun bütün dallarında, ulusal ve uluslararası alanda başarı ile görev yapabilecek hukukçular yetiştirilmektedir.

 Ayrıca, ülkemizin coğrafi konumu gereği, denizciliğe ve deniz hukukuna ilişkin büyük ihtiyacı dikkate alınarak, Üniversitemizin, denizciliğe olan yakınlığı ve Türkiye’nin en güçlü denizcilik uzmanlarına sahip bir öğretim kurumu olması ve dünyada bu alanda faaliyet gösteren öğretim kurumlarının oluşturduğu IAMU’nun (International Association of Maritime Universities – Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği) üyesi olarak ve ayrıca BSAMI’nin (Black Sea Association of Maritime Institutions- Karadeniz Denizcilik Enstitüleri Birliği) bir süre Başkanlığını üstlenen konumuyla bağlantılı olarak, DENİZ HUKUKU’na ayrı bir önem verilmektedir..

Zira, “Deniz Kamu Hukuku” içinde yer alan, özellikle karasuları, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı gibi, deniz yetki alanları konuları ile Türk Boğazları’nın hukuki statüsü, denizde terör ve korsanlık olaylarının önlenmesi gibi konuların da Türkiye için son derece önemli olduğu tartışmasızdır.

Bunun yanı sıra, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Türk Deniz Ticareti filosunun karşılaştığı çeşitli sorunlara ilişkin “Deniz Özel Hukuku”nun da Türkiye için ayrıca büyük değer taşıdığı bilinmektedir.

Bu gerekçeleri dikkate alarak, Deniz Kamu ve Deniz Özel Hukuku alanlarında, Ülkemizin denizcilikle ilgili büyük alaka ve menfaatleri ile Türk denizcilik sektörünün hak ve menfaatlerini, gerek ülke düzeyinde gerekse uluslararası alanda ve Türk gemilerinin sefer yaptığı tüm ülkelerde koruyabilecek, savunabilecek nitelikte uzman hukukçular yetiştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, “Türk Deniz Hukuku”nun gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile, Üniversitemizce, “Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi” 2018 yılında kurulmuş olup, çalışmalarına devam etmektedir.

Diğer taraftan, denizcilik ile ilgili uluslararası kuruluşlardaki çalışmalarda Türkiye’yi ve Türk denizciliğini ilgilendiren konuların tespiti ile, bir yandan, bu kuruluşlarda yapılacak çalışmalar öncesinde, resmi makamlara konu ile ilgili bilimsel görüş sunulması ve diğer taraftan da yeni konularda akademik çalışma yapmak isteyen hukukçulara yardımcı olunması için, Fakültemizde ayrı bir çalışma başlatılmış olup, bu konuda inceleme ve koordinasyon görevi yapmak üzere, “Kamu Hukuku” ve “Özel Hukuk” alanlarından iki öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi, CMI ve IMO-LEG-MEPC çalışmalarını izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu konuya ilişkin bilgilendirme toplantıları muntazam olarak yapılmaktadır.

İlk Yüksek Lisans programımız da Deniz Hukuku alanında açılmış olup, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yüksek Lisans Programımıza ek olarak “Deniz Hukuku Doktora Programı” açmak üzere YÖK’e müracaat edilmiştir.

Bu arada “Uluslararası İşbirliği Çalışmaları içerisinde, ELFA “European Law Faculties Association”a üyeliğimiz devam etmekte ve “University of Swansea, The Institute of International Shipping & Trade Law” ile çalışmalarımız sürmektedir. ELI “European Law Institute”a ise üyelik başvurusunda bulunulmuştur.

Yukarıda açıklanan faaliyetlerimizin yanı sıra, ülkemizin deniz ile ilgili alaka ve menfaatleri dikkate alınarak, nitelikli makalelerin yer alacağı, hakemli “Piri Reis Üniversitesi DENİZ HUKUKU DERGİSİ” de yılda iki kez yayınlanacaktır.  

Böylece, deniz hukukundaki gelişmeler hakkında değerli meslektaşlarımıza bilgi vermek mümkün olabileceği gibi, ulusal ve uluslararası deniz hukuku sorularının irdelenerek çözüm şekillerinin ortaya konulabileceği bir ortam oluşturulması düşünülmektedir.

Bu nedenle, değerli meslektaşlarımız ve akademisyenlerimizin makalelerini göndermek ve Türk ve yabancı mahkeme kararlarının incelenmesine ilişkin görüş ve katkılarını bildirmek suretiyle derginin meslektaşlarımızla olan ilişkilerini arttırmaya yardımcı olacaklarına inanıyoruz. Bu şekilde Türk deniz hukukunun gelişmesine katkıda bulunmak şeklindeki amacımıza ulaşılması bakımından yeni bir imkân sağlanmış olacaktır.

Derginin tüm meslektaşlarımıza ve ülkemize faydalı olmasını diliyoruz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yayın Sahibi / Owner                         

Pîrî Reis Üniversitesi Adına                

Rektör Prof. Dr. Nafiz ARICA

Editörler / Editors

Prof. Dr. Sezer ILGIN

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Editör Yardımcısı / Editorial Assistants

Arş. Gör. Şeyma KUŞ

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Arş. Gör. Nil İrem SARAY

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Arş. Gör. İclal Nihal BARAÇ EVCİ

(Pîrî Reis Üniversitesi)

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Samim ÜNAN

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Doç. Dr. Başak BAŞOĞLU KAPANCI

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Doç. Dr. Fevzi TOPSOY

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Uğur AYTEKİN

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Melisa KONFİDAN

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sevda KESKİN

(Pîrî Reis Üniversitesi)

Sayfa ve Kapak Tasarımı

Emre KIZMAZ

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Rayegan KENDER

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi -Em. Öğr. Üy.)

Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU

(Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Hakan KARAN

(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Ayşenur TÜTÜNCÜ

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Kerim ATAMER (İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Sabih ARKAN

(Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Barış SOYER

(Swansea University, The Institute of International Shipping and Trade Law)

Prof. Dr. Richard WILLIAMS

(Swansea University, The Institute of International Shipping and Trade Law)

Prof. Dr. Serap AMASYA

(Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Pınar AKAN

(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. İnci Deniz KANER

(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi -Em. Öğr. Üy.)

Prof. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT

(O.P.D. Osgoode Hall Scholl York University Öğr. Üy.)

Prof. Dr. İsmail DEMİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

İletişim Adresi

Postane Mah. Eflatun Sk. No: 8 Tuzla / İstanbul

Tel: 0216 581 00 50

Faks: 0216 581 00 51

E-Posta: denizhukukudergisi@pirireis.edu.tr

Yayın

Seçkin Yayıncılık A.Ş. (Sertifika No: 45644) Mustafa Kemal Mah. 2158 Sok. No: 13 Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 435 30 30

Faks: 0312 435 24 72

Baskı

Vadi Grafik. Ltd. Şti. (Sertifika No: 47479) İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1420 Cad. No: 58/1

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 395 85 71

Basım Yeri | Yılı

Ankara | Haziran 2022

Yayın Aralığı

6 ay | Haziran-Aralık

Yayın Türü

Ulusal | Süreli  

ISSN 2822-4205

E-ISSN 2822-5171

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZ HUKUKU DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Dergisi(Pîrî Reis University Journal of Maritime Law), bilimsel hakemli ulusal bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. Dergi, öncelikle Deniz Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku olmak üzere bu alanlarla bağlantılı alanlardaki çalışmalara yer verir.

Dergide yayınlanacak makalelerin aşağıda belirtilen yazım ve yayın kurallarına uygun olması gerekmektedir.

 1. Derginin Haziran sayısı için son yazı kabul tarihi 1 Nisan, Aralık sayısı için son yazı kabul tarihi ise 1 Ekim olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek yazılar, takip eden sayılar için değerlendirme listesine alınacaktır.
 2. Dergiye gönderilen, yazılar başka bir yerden yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların basılı ve elektronik tüm ya­yın hakları Pîrî Reis Üniversitesi’ne aittir, Üniversite’nin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yazarlar telif haklarını Üniversite’ye devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez. Yazarlar, bu durumu yazılarıyla birlikte gönderdikleri telif hakkı devir sözleşmesiyle kabul ederler.
 3. Dergide yayımlanan makalelerde ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yayın Kurulu, makalelerde ileri sürülen görüşlerden dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
 4. Dergiye gönderilen yazılar, uluslararası bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.  Ayrıca, gönderilen makaleler için Turnitin benzerlik raporu ibraz edilmeli ve benzerlik oranı %10’u aşmamalıdır.
 5. Yayın Kurulu tarafından yapılan ön incelemede, açıkça yayın ilkele­rine ve bilimsel etik kurallarına aykırı bulunan yazılar hakeme gönderilmeden önce, gerek­li düzeltmelerin yapılması için yazara gönderilir. Yayın Kurulu tarafından yayın ilkelerine uygun bulunan ve benzerlik oranını aşmayan yazılar ise en az iki hakemin incelemesine sunu­lur. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayınlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilebilir; yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.
 6. Yazılar, denizhukukudergisi@pru.edu.tr adresine Word formatında, Turnitin benzerlik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Gönderilen metinlerde yazarın kimliğini belirleyecek herhangi bir ifade bulunmamalıdır. Yazar, gönderdiği e-posta metninde, adını-soyadını, (varsa) akademik unvanını, çalıştığı kurumu, iletişim bilgilerini ve  orcid araştırmacı kimlik numarasını adresini bildirmelidir.
 7. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır. Dergide hakem denetiminden geçen makaleler dışında karar incelemesi, kitap incelemesi gibi yazılara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazıların ve derginin yayın dili dışındaki dillerde yazılmış yayınların kabulü Yayın Kuruluna aittir.
Yayın Etiği
Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Dergisi; uluslararası etik standartlara uygun olarak Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ile “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” belgelerini takip etmekte olup Dergiye katkı sağlayan yazarların, hakemlerin ve editörlerin bu kurallar çerçevesinde hareket etmeleri beklenmektedir.

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZ HUKUKU DERGİSİ

YAZIM KURALLARI

 1. Makaleler, kaynakça dahil 3.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır. Makalenin başlığı 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tamamı büyük, dik ve normal harflerle Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Makalenin başında en fazla 250 sözcükten oluşan bir kısa öz (abstract) ile 5 anahtar kelimenin de Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir.
 2. Metin, 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, dik ve normal harflerle yazılır. Dipnotlar ise, 10 punto boyutunda, Times New Roman yazı karakterinde, dik ve normal harflerle yazılır. Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar tırnak içinde ve yatık (italik) karakter kullanılarak belirtilir. Koyu harfler başlıklarda, yatık (italik) yazı yabancı dildeki deyim ve özel isimlerde kullanılır. Virgül, nokta ve öteki noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalıdır.
 3. Metin içerisinde başlıklar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

A. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

1- Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

 a- Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

aa- Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

 1. Kaynakçada gösterim: Yazıda yararlanılan eserler soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Kararlar ve internet kaynakları için ayrı bölümleme yapılabilir.
 2. Kitap: Yazar SOYADI (Büyük harf, kalın), Adı (İlk harfi büyük, kalın), Eser adı (İtalik), Basım sayısı, Yayınevi, Yayın yeri, Yayın yılı. (normal)

Örnek: ÇAĞA, Tahir, Deniz Ticareti Hukuku- I, 3. bası, Fakülteler Yayınevi,  İstanbul 1973.

Örnek: ÇAĞA Tahir / KENDER Rayegan, Deniz Ticaret Hukuku I Giriş- Gemi- Donatan ve Kaptan, Gözden Geçirilmiş 16. bası, On İki Levha, İstanbul, 2010.

Örnek: ÜNAN Samim (Editör), Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları, Kişisel Veriler – Kredi Bağlantılı Sigortalar – Zorunlu Trafik Sigortası, 1. bası, On İki Levha, İstanbul, 2017.

 1. Yüksek Lisans veya Doktora tezleri için: Yazar SOYADI (Büyük harf, kalın) Adı (İlk harfi büyük, kalın), Eser adı (İtalik), Tez bilgisi, Yeri, Üniversite ve Enstitü Bilgisi, Yılı. (normal)
 2. ARKAN, Sabih, Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Doktora Tezi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1982
 3. Makale: Yazar SOYADI (Büyük harf, kalın) Adı (İlk harfi büyük, kalın), “Makale başlığı” (Tırnak içinde, italik), Eser adı (Normal), cilt/yıl sayısı, basım sayısı, yayın tarihi, makalenin yer aldığı sayfa aralığı.

ÖrnekATAMER, Kerim, “2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi ”, XXIV Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 3, 101-213.

 1. Karar: Kararı veren kurum, karar tarihi, esas sayısı, karar sayısı ve karara ulaşılabilecek kaynak.
 2. İnternet kaynakları: Tam adres ve son erişim tarihi belirtilmelidir.
 3. Dipnotlarda gösterim: Dipnotlarda bir esere yapılan ilk gönderme ile kaynakçada yer verilen eserler aynı biçimde yazılmalıdır. Dipnot gösterimleri aşağıdaki gibidir.
 4. Kitap/ tez / makale: Dipnotta sadece kalın harflerle yazarın soyadı ile sayfa numarası gösterilir. İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır. İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “et al.” ifadesi takip eder. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda yazarın soyadı, eserin başlığı ile uyumlu ve anlamlı bir kısaltma ile sayfa numarası gösterilmelidir.
 5. GÜNAY, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 32.
 6. Karar: Kararı veren kurum, karar tarihi, esas sayısı, karar sayısı ve karara ulaşılabilecek kaynak.  
 7. İnternet kaynakları: Tam adres ve son erişim tarihi belirtilmelidir.
Postane, Eflatun Sk. No:8, 34940 Tuzla/İstanbul
(0216) 581 00 50

Dergi Arşivi