Lojistik Yönetimi 

NEDEN LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ?

Küreselleşmenin hakim olduğu günümüz konjonktüründe önemi giderek artan ve gelişmekte olan uluslararası lojistik ve taşımacılık, temel olarak madde ve malzeme akışı ve depolanması konularını kapsayan bir alandır. Bununla birlikte, üretimdeki stokları, tamamlanan ürünleri ve bunlarla alakalı hizmet ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretim noktasından tüketim noktasına kadar planlayan, uygulayan ve bütün bu süreci kontrol eden çok daha geniş bir çerçeveye yayılmaktadır. Bu nedenle, lojistik ve taşımacılık, işletmelerin diğer bütün bölümleri için de kritik öneme sahip birimlerdir ve bu durum, lojistik ve taşımacılık sektöründe görev yapacak personele duyulan gereksinimin de her geçen gün artmakta olduğunun göstergesidir. 

Bu gereksinimler sonucunda, gerek sunduğumuz dersler gerek oluşturduğumuz COOP işbirlikleri ile bölümümüz, günümüz lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösterecek nitelikli iş gücü yaratmayı hedeflemektedir.

NASIL BİR BİREY YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ?

– Tedarik zinciri yönetimi konusunda uzman, 
– Malzeme ve servis hizmetlerinin ve bilgi akışının verimli ve etkin bir şekilde işlemesi, planlanması, uygulanması ve denetimi konularına hakim, 
– Teknolojik gelişmelere ve güncel lojistik ve taşımacılık konularına duyarlı, 
– Sadece İngilizce değil, ikinci bir yabancı dili de etkin kullanabilen,
– Lojistik ve taşımacılık alanlarının gerektirdiği sektörel bilgiler ile donanmış olduğu kadar, temel ekonomi ve işletme bilgilerine de vakıf bireyler. 

NERELERDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ?

– Sayıları her geçen gün artmakta olan lojistik ve taşımacılık firmalarında,

– İthalat ve ihracat şirketlerinde,

– Yerli ve yabancı şirketlerin uluslararası ticaret departmanlarında,

– Lojistik danışmanlık hizmeti veren firmalarda,

– Dağıtım, depolama ve gümrükleme sektörlerinde,
– Üniversitelerin ilgili akademik birimlerinde.