Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Akademik yılında bu yana en temel Mühendislik alanlarından biri olan Makine Mühendisliği alanında eğitim vermektedir. Bu Mühendislik dalı, bilişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme ile yeni hesap ve benzetim tekniklerinin geliştirilmesiyle bütün Dünyada yüksek etkinlik kazanan bir meslek dalı haline gelmiştir. Bazı makine mühendislerinin “mühendislikteki tek alanın makine mühendisliği olduğu” iddiası ne kadar abartılmış da olsa, kısmen doğruluk payı taşımaktadır. Örneğin, Amerikan Makine Mühendisleri Odası (ASME), üyelerinin sürekli eğitimine yönelik olarak, biomekanik alanından güneş enerjisi teknolojisine kadar birçok mühendislik dalında süreli bilimsel yayınlar yapmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü lisans programımız, gemi inşaatı ve deniz teknolojileri endüstrisi gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanmış ve bu özellik daima ön planda kalacak şekilde yürütülmektedir.

İlk yarıyıllardaki temel eğitimden sonra,

• Genel makine tasarımı,
• Enerji mühendisliği,
• Mekatronik mühendisliği

başlıkları altında öğrencilerimizin kişisel ilgi alanlarına göre seçim yapabilecekleri bir öğretim planı benimsenmiştir.

Bu dalların Türkiye’de geniş uygulama alanları olup, deniz endüstrisinin de temel ihtiyaçlarına cevap verecek en önde gelen mühendislik disiplinlerini kapsamaktadır.

Ana uzmanlaşma alanlarından biri olarak sunulan Makine Tasarım Mühendisliği, kuvvet, güç ve enerji üreten, bunları kontrol eden, kullanan veya nakleden tüm makinelerin tasarımını, çalıştırılmasını, projelendirilmesini ve uygulamasını yapma yeteneklerinin kazandırılmasına yöneliktir. Bu seçenek çerçevesinde, büyük yüzer bir makine olan geminin iç donanımları, havalandırma, soğutma, yük alma – boşaltma, ana ve yardımcı makineler ile pompa, su ve yakıt sistemlerinin tasarımı ve üretimi konularında öğretim verilmektedir. Mezunlarımızın genel makine mühendisliği tasarım, imalat, makine bakım alanları ve gemi inşaatı alanı da dâhil olmak üzere endüstrinin hemen her alanında iş olanakları bulunmaktadır.

Makine Mühendisliği eğitimi kapsamında yer verilen uzmanlaşma alanlarından bir diğeri Mekatroniktir. Japonya’da geliştirilmiş bir kavram olan Mekatronik, bir makinenin rol aldığı üretimde doğruluğun ve hızın artırılması, üretimin ya da genel olarak operasyonun sürekli gözetim altında tutulmasıyla verimliliği artıran, işletme maliyetlerini azaltan, makine, elektronik ve bilgisayar yazılım bileşiminden oluşan sistemlerle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Örneğin, insansız hava – deniz ve kara araçları, robotik kaynak makineleri, bankamatikler ve benzeri sayısız uygulama Mekatronik dalının ilgi alanına girmektedir. Disiplinler arası bu mühendislik alanı Türkiye ve Dünyada hızla gelişmekte ve bu konuda yetişmiş mühendislere iş olanakları yaratmaktadır.