Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

1-Başkan : Prof. Dr. Nafiz ARICA

2-Başkan Yrd. : Prof. Dr. Mehmet Ziya SÖĞÜT

3-Üye : Prof. Dr. Ahmet TAŞDEMİR

4-Üye : Prof. Dr. İsmail Hakkı HELVACIOĞLU

5-Üye : Öner DEMİR

İŞLETME MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Cüneyt EZGİ

DENETİM  KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr.Yıldıray  YALMAN (Asil Üye-Müh.F.)

Prof.Dr.Burhan Can KARAHASAN (Asil Üye-İ.İ.B.F)

Doç.Dr.Sinan BAYINDIR (Asil Üye-Huk.F.)

Dr.Öğr.Üyesi Erkan KIYAK (Yedek  Üye-Müh.F.)