Fen Edebiyat Fakültesi

Türk ekonomisinin ve denizcilik sektörünün küresel alanda daha rekabetçi hale getirilmesi için Temel Bilimler ve Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) vazgeçilmez unsurlardır. Bu anlayıştan yola çıkarak, Fen-Edebiyat Fakültesi 2008 yılında kurulmuş olup, Fizik, Kimya, Matematik gibi Temel Bilimler ve Sosyal Bilimler birimlerinden oluşmaktadır. Fakültemizin en temel hedefi, ülkemiz ve denizcilik sektörü için çok önemli olan temel bilim ve inovasyon unsurlarını zenginleştirecek ve farklılık kazandıracak bireyler yetiştirmek ve bilimsel projeler geliştirmektir. Bu hedef doğrultusunda Fen-Edebiyat Fakültesi diğer fakültelere özellikle birinci yıl programlarında yer alan derslerin büyük bir kısmının karşılanması bakımından katkı sağlamakta ve meslek dersleri için nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Temel Bilim alanlarındaki öğretim üyelerimizin bilimsel faaliyetlerini sürdürdükleri “Deniz Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı” ile “Hesaplamalı Malzeme Bilimi Laboratuvarı” yer almaktadır. Fakültemizde ayrıca TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projeleri yürütülmektedir. Öğretim üyelerimiz,  bilimsel araştırmalarının sonuçlarını  uluslararası saygın dergilerde yayınlamaktadırlar.


Dekan Mesajı

Piri Reis Üniversitemizin Türkiye’de farklılığı olan birkaç üniversiteden biri olması yanında saygınlığıyla ve özenli eğitimiyle de adının önemli üniversitelerin arasında geçiyor olmasından büyük gurur duyuyoruz. Fen-Edebiyat Fakültesi olarak bize düşen görev üniversitemizin bu özelliklerine araştırmalarımızla, kaliteli temel eğitimimizle destek sağlamak, zenginleştirmek ve üniversitemizi dolayısıyla Türk Denizciliğini uluslararası alanda hak ettiği yerlere taşımaktır.

Amacımız

Piri Reis Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi olarak amacımız, yeni eğitim-öğretim programlarını uygulayıp gerekli temel eğitimi vererek öğrencilerimizin büyük bir hızla ilerleyen teknolojiye sahip denizcilik alanında ve Türk denizciliğinin gelişmesinde güçlü ve özgün yer alabilmelerini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bilimsel düşünen, öğrenmeyi öğrenen, araştırmacı, çalışkan, zamanını iyi kullanan, sorumluluk ve mesleki etik bilinci gelişmiş, ülkemiz ve denizcilik sektörü için çok önemli olan temel bilim ve inovasyon unsurlarını zengişleştirecek ve farklılık kazandıracak bireyler yetiştirmek ve bilimsel projeler geliştirmektir

Misyonumuz

Temel Bilimlerin uzmanlık alanlarındaki öneminin bilincinde olan girişimci, teknolojideki gelişmeleri izleyebilen meraklı öğrenciler kazanmak için çeşitli bilimsel etkinlikler düzenleyerek, kendilerini yenileme yeteneklerini geliştirici, özellikle Üniversitemizin misyonuna uygun denizcilik uygulama alanlarında proje temelli grup çalışmaları sağlamaktır. Fakülte, eğitim ve öğretimdeki mükemmelliği dünya kalitesi ve standartlarında devam ettirmek için öğrencilere uluslararası hareketlilik programlarına katılmayı teşvik etmekte ve evrensel denizcilik dünyasında yer almalarını hedeflemektedir.