Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

NEDEN ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ?

Uluslararası ekonomik sınırların gittikçe inceldiği günümüzde, en az mal ve hizmetlerin hareketleri kadar sermaye akımları da etkin üretim ve ticaretin belirleyici unsurları olmuştur. Bu amaçla Türk işadamlarının hem hizmet hem de üretim yatırımlarının sınırları genişledikçe, yurtdışı faaliyetlerde çalışacak eleman arayan firmaların sayısı da hızla artmaktadır. Küreselleşen iş dünyasının beklentilerini karşılamada kilit anahtarın eğitilmiş insan gücü olacağının  bilinciyle, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerde görev alacak bilgi, beceri ve kazanımlarla donatılmış iş gücü yaratmayı ve alanında araştırma yapabilecek nitelikte bilim insanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

NASIL BİR BİREY YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ?

– Dünya’da gelişen teknoloji ve rekabet ortamının dinamiklerini anlayabilen,

– Teknolojik gelişmeler ve güncel konulara duyarlı,

– İş süreçleri itibariyle sanayi ve ilgili üretim ve hizmet fonksiyonlarından anlayan,

– Teorik bilgisini sektörel uygulamalara uyarlayarak kararlar üretebilen, çok uluslu tüm işletmelerde her türlü ara ve üst düzey pozisyonlara hitap edebilecek şekilde donanımlı,

– Sadece İngilizce değil, ikinci bir yabancı dili de etkin kullanabilen,

– Ve şirketlerle birlikte ülke ekonomisinin refahında da önemli roller üstlenen bireyler.

NERELERDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ?

– Çok uluslu yerli ve yabancı firmaların her kademesinde,

– Denetim/Teftiş alanlarında,

– Finans ve Hizmet Sektöründe,

– İthalat/İhracat yapan yerli ve yabancı işletmelerde,
– Kamu ve özel araştırma işletmelerinde,
– Üniversitelerin ilgili akademik birimlerinde.