Deniz Stajları

Staj Dönemleri

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

DUİM Bölümünde zorunlu 360 gün deniz stajı yapılması gerekmektedir. Stajlar seyir yapan gemiler üzerinde tamamlanmalıdır.

Birinci Deniz Stajı

İkinci ve üçüncü dönemleri arasında öğrenciler kısa deniz stajını tamamlayacaktır.

İkinci Deniz Stajı

Dördüncü ve beşinci dönemleri arasında öğrenciler kısa deniz stajını tamamlayacaktır.

Üçüncü Deniz Stajı

Beşinci ve yedinci dönemler arasında öğrenciler uzun açık denizi stajlarını tamamlayacaktır. Bu staj MTME 320 dersi olarak altıncı dönemde alınan zorunlu bir derstir.

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

GMİM Bölümünde zorunlu 360 gün deniz stajı yapılması gerekmektedir. Stajlar seyir yapan gemiler üzerinde ve kara tesislerinde tamamlanmalıdır.

Birinci Atölye Stajı

İkinci ve üçüncü dönemleri arasında öğrenciler kısa dönem atölye stajlarını tamamlayacaktır. Bu staj gemi üzerinde yapılamaz.

İkinci Atölye Stajı (Bakım-Tutum Stajı)

Dördüncü ve beşinci dönemleri arasında öğrenciler kısa dönem atölye stajlarını tamamlayacaktır. Bu staj gemi üzerinde ve kara tesislerinde yapılabilir.

Açık Deniz Stajı

Beşinci ve yedinci dönemler arasında öğrenciler uzun açık denizi stajlarını tamamlayacaktır. Bu staj SMME 320 dersi olarak altıncı dönemde alınan zorunlu bir derstir.