İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Her bölüm tarafından; alanın gerektirdiği tüm teorik ve pratik bilgi setini etkin bir şekilde sunacak akademik kadro, ders programı ve araştırma olanakları sağlanmaktadır. Öğrencilerin sistemli düşünmeleri ve zevk alarak öğrenmeleri için imkanlar sunulması, kendileri için en temel motivasyon unsuru olacaktır. Ders programı da bu hedef doğrultusunda öğrencilerin analitik düşünmelerine ve disiplinlerine uygun yöntemler kullanarak bu bilgilerinin uygulamalarının sonuçlarını gözlemlemelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Öğrencilerin bölümlerinin sağladığı akademik özellikleri temin etmeleriyle birlikte, mezun olduklarında hem akademik hem de sektör gereksinimleri açısından donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olması nihai amacı teşkil etmektedir. Fakülte programlarında; işletme, ekonomi, finans ve uluslararası ticaret ile denizcilik, lojistik/taşımacılık, bilişim sistemleri gibi alanlarda zengin bir temel içerik sunulmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin mezun olduklarında teorik altyapıları sağlam, sayısal yöntemler yönünden kuvvetli; teori ve pratik boyutların etkileşimini kavrayan, potansiyelleri ortaya çıkartıp işletme ve ekonomi hayatındaki standartların yükselmesini sağlayacak karar vericiler haline gelmeleri hedeflenmektedir. Bu açıdan; hem global hem de Türkiye ekonomisinde yer alan rekabetçi sektörlerin mevcut konumlarını ileriye taşıyacak üst düzey yönetici adayları yetiştirmek de Fakültenin somut amaçlarındandır.

Fakültemiz ile uluslararası alanda marka haline gelmiş eğitim kurumları ile yapılan ve yapılacak işbirlikleri ve anlaşmalar sayesinde; öğrencilerimizin global eğitim sistemi ile entegre eğitim almaları mümkün olacaktır. Bu bağlamda, öğrencilerimiz için daha lisans seviyesinde iken lisansüstü programlara kabul yönünde önemli bir altyapı tesis edilecektir.