Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Program Çıktıları

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Program Çıktıları

Yaklaşım ve Uygulama

PÇ1: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanı kapsamında matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma; bu bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilme becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, laboratuvar, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ2: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanı kapsamındaki karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, endüstriyel uygulama, laboratuvar, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ3: Karmaşık Gemi Makineleri İşletim sistemlerini, süreçlerini, cihazlarını veya ürünlerini gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, endüstriyel uygulama, laboratuvar, bilimsel araştırma, bilgisayar temelli uygulama ve tasarımlar, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ4: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, endüstriyel uygulama, vaka çalışmaları, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ5: Karmaşık Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, laboratuvar, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme, tasarım, deney ve analiz uygulamaları

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi; bireysel çalışma becerisi

Teorik ders, tasarım ve proje hazırlama çalışmaları

PÇ7: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yetkin bir yabancı dil bilgisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; Denizcilik İngilizcesi ile etkin sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme yeteneği

Teorik ders, sınıf içi uygulama, endüstriyel uygulama, vaka çalışmaları, bağımsız öğrenme, işbirlikçi öğrenme

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, meslek hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi, liderlik ve yönetimsel becerilere sahip olmak

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ11: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarının, deniz emniyeti ve güvenliği, deniz çevresi ve sağlık konularına etkileri hakkında kapsamlı bilgi, beceri ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak; Uluslararası ve ulusal deniz hukuku ve yönetmenlikler hakkında bilgi sahibi olmak

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ12: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında kalite yönetimi konularıyla ilgili bilgi sahibi olmak

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme

PÇ13: Denizcilik örf, adet ve geleneklerini hakkında bilgi sahibi olmak

Teorik ders, sınıf içi uygulama, bağımsız işbirlikçi öğrenme