Kalite Politikamız

Fakültemizde;

• STCW 95 sözleşmesi, A-II/I ve A-II/2 müfredat programını birlikte uygulayarak Uzakyol Vardiya Zabiti yetiştirmek,

• STCW 95 sözleşmesi, A-III/I ve A-III/2 müfredat programını birlikte uygulayarak Uzakyol Vardiya Mühendisi yetiştirmek,

• Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’ne göre A-II/3, A-II/4, A-II/5 ve diğer tüm güverte, yat, balıkçı sınıfı gemi adamı eğitimlerini vermek,

• Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’ne göre A-III/3, A-III/4, A-III/5, A-III/6, A-III/7 ve diğer tüm makine sınıfı zabit/tayfa eğitimlerini vermek,

• Denizcilik Sektörünün diğer ihtiyaç duyduğu eğitim programlarını düzenleyerek eğitim hizmetleri sağlamak,

• İdare tarafından yetkili kılındığı gemi adamlarının STCW sertifika eğitimlerini en etkin şekilde gerçekleştirmek,

Üzere;

“Dünya kalitesi ve standartlarında; eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında sinerji yaratmaktır.”

Denizcilik Fakültesi

Kalite Koordinatörlüğü