Endüstri Mühendisliği

Vizyon: Sektörün ve toplumun mevcut olan ve gelecekte doğabilecek gereksinimleri doğrultusunda yetkin ve yenilikçi çözümler üretebilen, ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası etki bırakabilen ve bu alanlarda öncülük edebilen, mühendislik etiği ilkelerine sadakatli, hayat boyu öğrenmeyi ilke edindirerek yarının inovatif lider ve yöneticilerini eğitmektir. 

Misyon: Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken insanların güvenliğini, sağlığını ve refahını en üst düzeyde tutmalıdır. Endüstri mühendisliği bölümünün misyonu, verimli ve etkili sonuçlar elde edebilmek için analitik düşünebilen, toplam kalite yönetimi konusunda donanımlı, sorgulayabilen, sorunlara çözüm üretebilen, sistemler kurabilen ve onları geliştirebilen, sürekli optimizasyonu sağlayabilen, araştırma yapmayı, öğretmeyi ve doğru bilgiyi paylaşmayı ilke haline getiren, iletişim ve yönetim becerileri yüksek, sorumluluklarının bilincinde ve aynı zamanda ‘evrensel düşünüp, yerel hareket edebilen’, saygın ve özgüveni yüksek, çağdaş ileri teknolojiyi takip edebilen ve halkın yararına kullanan, dürüst, çalışkan ve rekabetçi endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesi (Bachelor of Science In Industrial Engineering Degree) almaya hak kazanırlar.

Program Tanımı: Endüstri Mühendisliği programımızda öğrencilerimiz bilgisayarla bütünleşik üretim, ergonomi, ekonomi, kullanılabilirlik, otomasyon temelli ve laboratuvarlarda uygulamalı eğitim görmektedirler. Ayrıca disiplinler arası yaklaşım benimsenerek kontrol-otomasyon, bilgisayar, endüstri ve ekonomi alanlarından öğrenciler farklı dersler alarak kendilerini geliştirmeleri için zengin bir eğitim-öğretim imkanı sunulmaktadır. Böylece dönüşen iş dünyasının gerektirdiği yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanabilen ve dijital sistemleri tasarlayıp, geliştirebilen mezunların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

İş Olanakları: Endüstri Mühendisliği programından mezun olan öğrenciler;  yüksek teknolojili üretim sanayiinde verimlilik, iş emniyeti, bankacılık, sigortacılık, finans sektörü, telekomünikasyon, enerji, turizm, sağlık, gıda, otomotiv gibi sektörlerde kariyerlerine başlamaktadırlar. Endüstri  mühendisliği bölümünün iş imkanı geniş bir yelpazede düşünülebilir. Genel olarak; inovasyon ve iş geliştirme, stratejik yönetim, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, üretim planlama ve kontrol, Ar-Ge, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, proje planlama, yönetim danışmanlığı, insan faktörleri mühendisliği, veri analitiği, yapay zeka ve bilgi sistemleri yönetimi alanlarında firmalara ferdi becerileri ve grup çalışmasıyla değer katmaktadırlar. Kurumların halihazır ve gelecek yönetimlerine güvenli, sürdürülebilir ve verimli mühendislik hizmeti sağlamaktadırlar.  

Staj Bilgisi :

I. GRUP STAJ: Bu grup stajı için ilk 2 eğitim döneminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stajın amacı ürün ya da hizmet üreten bir şirketin her türlü fiziksel faaliyetlerinin tanınması, şirkette kullanılan bilgi sistemlerinin tanınması, bilgi akışının bu sistemler üzerinden nasıl aktarıldığının öğrenilmesi, makine-malzeme-insan ögeleri arasındaki ilişkilerin tanınması, üretim yapılan şirketlerde hammaddenin girişinden ürün elde edilinceye kadar gerçekleşen süreçler, süreçlerdeki faaliyetler ve bu süreçlerin yönetilme ve iyileştirme çalışmalarının öğrenilmesidir. Stajın yapılacağı yerde mutlaka ürün veya hizmet üretimi yapılmalıdır ve an az bir tane mühendis çalışmalıdır. Bölüm tarafından öğrenciye hazırlanan bir taslak ile istenilen bilgiler öğrenciye ayrıntılarıyla verilecektir.

 

I. Grup stajı için ön koşul: II. yarıyıl sonuna kadar tüm derslerini almış ve devamsızlıktan kalmamış olmak.

 

Staj konusu

Süre (iş günü)

Üretim Stajı (Şirketlerin Üretim ile ilgili Departmanlarında).

20 gün

 

 

II. GRUP STAJ: Bu grup stajı için ilk 4 eğitim döneminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yönetim stajı olarak da değerlendirilen bu stajın, bünyesinde bilgi işlem merkezi olan ve bazı süreçlerin bilgi sistemleri kullanılarak gerçekleştirildiği orta veya büyük ölçekli bir üretim veya hizmet işletmesinde yapılması gerekmektedir.  Bu grupta öğrencilerden ilk yaptıkları staja ek olarak şirket içerisinde endüstri mühendisliği ile ilgili istedikleri bir konuda bir problem belirleyip küçük çaplı bir proje oluşturmaları beklenmektedir.

 

II. Grup stajı için ön koşul: IV. yarıyıl sonuna kadar tüm derslerini almış, devamsızlıktan kalmamış olmak ve I. Grup stajını tamamlamaktır.

 

Staj konusu

Süre (iş günü)

Yönetim Stajı (Şirketlerin İş Geliştirme, Planlama,                  

Kalite, Yan Sanayi Yönetimi, Satış, Bilgi İşlem, Pazarlama,  Lojistik, Finans, Satın alma, İnsan Kaynakları vb. Yönetim ile ilgili Departmanlarında).

20 gün

 

III. GRUP STAJ: Bu grup stajı için ilk 6 eğitim döneminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Üretim ve yönetim stajı olarak herhangi bir kısıt bulunmamakla birlikte üretim, planlama, satın alma gibi işletme fonksiyonlarını yürüten birimlerin yer aldığı orta büyüklükte veya büyük bir işletmede yapılması gerekir. İşletmede kesinlikle Endüstri mühendisi çalışıyor olmalıdır. Bu stajda öğrencilerden staj yapmış oldukları şirkette gerçek bir problem belirleyerek/ortaya çıkartarak şirket bünyesindeki verilerle bu problemi çözmeleri ve kapsamlı bir proje oluşturmaları beklenmektedir.

 

III. Grup stajı için ön koşul: VI. yarıyıl sonuna kadar tüm derslerini almış, devamsızlıktan kalmamış olmak ve II. Grup stajını tamamlamaktır.

 

Staj konusu

Süre (iş günü)

İsteğe bağlı (Şirket bünyesinde Endüstri Mühendislerinin görev aldığı herhangi bir Departmanda).                   

20 gün