Yayınlar

“Gemi İnşaa ve Tamir Sözleşmelerinin Teknik Açıdan Yönetimi ve Çıkan Hukuki Sorunların Çözümü” başlıklı yayınımız 2022 yılında yayımlanmıştır.


“2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar” başlıklı yayınımız 2021 yılında yayımlanmıştır.


“Artik Bölgesinin Siyasi ve Hukuki Önemi ile Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı yayınımız 2020 yılında yayımlanmıştır.