Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Deniz kıyılarının coğrafi yapısı ve ılıman hava şartlarının uygunluğu nedeniyle ülkemiz dünya çapında yatçılık ve yelkencilik faaliyetleri için çok uygun bir merkezdir ve deniz turizmi, turizm gelirlerinin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Deniz turizminin en önemli aktörleri yatlar ve marinalardır. Ancak, yat ve marina işletmeciliğinden kaynaklanan hukuki sorunlar oldukça çeşitli olmasına rağmen ülkemizde akademik olarak yeteri kadar tartışılmamakta, bu alanda akademik etkinlikler ve yayınlar yapılmamaktadır. Bunun sonucu olarak, yerli ve yabancı yat kiralama şirketlerinden marina işletmecilerine; yerli ve yabancı yat sahiplerinden deniz turizminden faydalanan tüketicilere kadar bir çok kesimin yaşadığı hukuki sorunlar çözümsüz kalmakta veya uygun olmayan çözümlerle giderilmektedir. Bu düzensizlik bir yanda özel kişi veya şirketlerin bireysel sorunlarına yol açsa da, daha büyük ölçekte Türkiye’de denizlerin kirlenmesi, amatör denizciliğin bitmesi, nihayetinde deniz turizminin bir gelir kaynağı olmaktan çıkması sonucunu doğurabilecektir. Bu projenin amacı, farklı sektörlerden farklı paydaşları bir araya getirerek sorunların ortaya konulması, çözüm önerileri aranması, farkındalığın arttırılması ve nihai olarak ortaya konulan sorunların çözümüne yönelik mevzuat çalışmalarının gerçekleştirilmesine öncülük edilmesidir.

24 Nisan 2024 Antalya: Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

11 Mayıs 2023: Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

GÖKSU, Yiğithan/ ATİK, Oğuz:Deniz Turizmi Yönetmeliğinin Günübirlik Gezi Tekneciliği Yönünden Değerlendirilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi (UDTS – Özel Sayı), 2016, s. 89-107.

ILGIN, Sezer/ SÜRAL EFEÇINAR, Bahar Ceyda / BAŞOĞLU, Başak: Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Vedat, İstanbul, 2023.

KARA, Hacı: Yatların Hukuki Durumu ve Deniz Turizmi, Adalet, Ankara, 2023. 

MUSLU, Aziz:Yat Kiralama Çeşitleri ve Yatçılık Sektöründe Dünden Bugünün Pandemi Krizinde Yaşanan Gelişmeler” ODÜSOBİAD 12 (3), 2022, s. 2929-2946.

PADOVAN, Adriana Vincenca / PETIT LAVALL, María Victoria / CASCIANO, Daniele: Marina Operator Berthing Contracts from a Comparative Law Perspective”, Revista de Derecho del Transporte, 23, 2019, s. 39-97.

PADOVAN, Adriana Vincenca / PETIT LAVALL, María Victoria / MERIALDI, Angelo/ CERASUOLO, Fabio: “Security and Enforcement of Marina Operator’s Claims: Croatian, Italian and Spanish Law Perspectives” Journal of Maritime Law and Commerce 49 (4), 2018, s. 515-580.

PADOVAN, Adriana Vincenca / SKORUPAN WOLFF, Vesna:Pleasure Navigation Berthing Contracts under Croatian Law” Poredbeno Pomorsko Pravo 175, 2021, s. 37-66.

PADOVAN, Adriana Vincenca / SKORUPAN WOLFF, Vesna:The Effect of the Craft’s Sinking on the Contractual Relationship of the Parties to the Contract of Berth and Custody of a Pleasurecraft”, Comparative Maritime Law, Cilt 57, Sayı 172, 2018, s. 149–175.

PADOVAN, Adriana Vincenca:Marina Operator’s Liability Arising from Berthing Contracts and Insurance Matters”, Comparative Maritime Law, 52 (167), 2013, s. 1–35.

PASINO, Alberto:The Reform of the Italian Yachting Code”, PPP god. 57 (172), 2018, s. 47–56.

PIJACA, Marija:Legal Relationship between Marina Operator and Charter Company Arising from the Contract of Berth – Analysis of Croatian and Comparative Commercial Practice”, Comparative Maritime Law, 57 (172), 2018, s. 253–284.

SÜRAL EFEÇINAR, Bahar Ceyda: Milletlerarası Özel Hukukta Tekne Bağlama Sözleşmeleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021.

SÜRAL EFEÇINAR, Bahar Ceyda: “Hırvatistan Hukukunda Tekne Bağlama Sözleşmelerine İlişkin Düzenlemeler”, PRU-DHD, 2 (2), 2023, s. 219-230

van der KUIL, Vivian:The Dutch Law Perspective on the Enforcement of Marina Operator Claims,” Poredbeno Pomorsko Pravo 173, 2019, s. 299-326.

VUKOVIC, Ante /MISURA, Marko: “Croatian Maritime Code Reform – Charter and Contract of Nautical Berth”, Nase more 66 (1), 2019, s. 43-49.