Danışma Kurulu

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde, akademik süreçlerin geliştirilmesi ve Sektör-Üniversite işbirliğinin artırılmasına yönelik olarak, akademisyenlerimiz ile birlikte aşağıda belirtilen sektör temsilcilerinin katılımıyla Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

1. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

2. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

3. TÜRDEF (Türkiye Denizcilik Federasyonu) Başkanlığı

4. Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanlığı

5. Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.

6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü

7. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanlığı

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, sektör temsilcileriyle yakın işbirliği içerisinde bulunarak, denizcilik endüstrisine üstün nitelikli insan gücü yetiştirme konusunda öncü kurum olma hedefini sürdürmektedir. Danışma Kurulu’nun değerli görüşleri ve tecrübeleri, Fakülte’nin stratejik planlamasında önemli rol oynamaktadır.