Tarihçe

Kurucu vakfımız Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Türkiye’de ihtiyaç duyulan Gemiadamı ihtiyacını karşılamak, mevcut denizcilik ile ilgili eğitim kurumlarına yardımcı olmak, gemiadamı yetiştiren bir eğitim kurumunu faaliyete geçirmek, vakıf senedinde yazıldığı gibi, (şartlar müsait olduğunda bir üniversite) kurmak gibi amaçlarla yola çıkmış ve bu amaca yönelik olarak öncelikle Denizcilik Fakültelerine ve diğer denizcilik eğitim kurumlarına gerekli maddi desteği vermiştir. Vakfın bu destekleri halen süregelmektedir.

Kurucu vakfımız, Mart 1995 kendi eğitim merkezi olan Tüdev Deniz Eğitim Merkezi’ni kurmuş olup, bu merkezde bu güne kadar 2100 zabitan yetiştirilmiştir.

TÜDEV, 4 Aralık 2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Deniz Eğitim Merkezinin Yükseköğretim düzeyinde “Türk Denizcilik Üniversitesi” olarak hizmete devam etmesi kararı almış ve çalışmalara başlamıştır.

Uzun çabaların ardından 8 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile tüzel kişilik kazanmış bulunan T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ kurulmuş ve Türk ve Dünya Denizciliğine kazandırmıştır.