Gemi İnşaatı Programı

EĞİTİM

Piri Reis Üniversitesinin konuşlandığı Tuzla bölgesi gemi inşa ve onarım tesislerinin en yoğun olduğu bölgedir. Bu bölgede eğitim gören PRÜ Gemi İnşaatı Programı öğrencileri sektörün içinde en gerçekçi bir şekilde eğitim görme imkânına sahip olmaktadırlar. Bu programdan mezun olanlar; gemi inşaatı alanında 2 yıllık gemi inşa teknikeri ön lisans diplomasına sahip olmanın yanı sıra, gemilerin bakım ve tutumu konusunda yeterli eğitimi almış teknik eleman bilgi ve yeterliğine de sahip olacaklardır. Gemi İnşaatı Programı mezunları, gerekli başarıyı gösterdikleri takdirde dikey geçiş ile ilgili mühendislik lisans bölümlerinde eğitimlerine devam etme fırsatına sahip olacaklardır. 

Bu program mezunlarıÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı oldukları takdirde; 

  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, 
  • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, 
  • Makine Mühendisliği, 
  • İmalat Mühendisliği, 
  • Gemi ve Yat Tasarımı lisans programlarına dikey geçiş yaparak lisans tamamlayabilirler. 

İŞ OLANAKLARI   

PRÜ Gemi İnşaatı Programı mezunları esas olarak gemi inşaatı teknikeri olarak öncelikle büyük tersanelerde iş bulma olanağına sahiptir. Farklı tipte gemilerin inşa edildiği ve büyük bakım ve onarımlarının yapıldığı tersanelerde, gemi ve yat bakım ve onarım tesislerinde ve atölyelerinde ancak nitelikli ve uygun şekilde eğitilmiş gemi inşa teknisyen ve teknikerleri görev yapabilmektedir. Mezunlar ayrıca, teknik resim, kaynak teknolojileri, atölye çalışmaları ve gemi onarımı alanlarında rahatlıkla iş bulabilirler.