Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisleri askeri ve sivil ticari gemilerin, deniz yapıları da dahil olmak üzere, denizde yüzen bütün yapıların, tasarım, inşaat ve onarımından sorumlu profesyonel mühendislerdir. Bu bölümde sunulan mühendislik eğitimi,

• Ticari gemiler,
• Yolcu gemileri, Feribotlar,
• Savaş Gemileri – Fırkateynler, Destroyerler, Uçak Gemileri, Amfibi Gemiler,
• Denizaltılar ve sualtı araçları,
• Açık deniz Petrol Sondaj Platformları, Yarı Batıklar, Yüzer Petrol Üretim ve Depolama Gemileri,
• Yüksek hızlı tekneler, Hava Yastıklı Gemiler, Çok Tekneli Gemiler, Kanatlı tekneler,
• İş platformları ve tekneleri, Balıkçı tekneleri, Römorkörler, Pilot Gemileri, Kurtarma Botları,
• Yatlar, Megayatlar ve diğer gezi amaçlı tekneler
• Eğlence ve turistik amaçlı yüzer cihazlar

gibi deniz yapılarının tasarımını, üretimini ve bakım-onarımını kapsamaktadır.

Modern mühendisliğin bir ürünü olan bu yapılar değişik mühendislik alanlarının katkısı ile bir ekip çalışmasının sonucu olduğu için bu bölümde eğitilen gemi inşa mühendislerinin ayrıca yönetim becerilerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

MİSYON

Misyonumuz, güncel tasarım ve üretim tekniklerinin yanı sıra kuramsal ve kavramsal gelişimden ödün vermeden, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı ile Türkiye’de gemi inşaatı eğitimine öncülük etmektir. Böyle bir programı oluşturmadaki temel amaç, öğrencilere ekip çalışması, iletişim, bilgilerini bütünleyip problem çözme, liderlik ve yönetim becerileri kazandırmaktır. Kuramsal ve kavramsal bütünlüğün öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip etmeleri için vazgeçilmez olduğuna da inanıyoruz.

VİZYON

Uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı, önder mühendisler yetiştiren ve sürekli şekilde kendini yenileyip çağdaş eğitim ve araştırma yöntemleri oluşturulmasında ve bulguların teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır.

PROGRAM TANIMI

Bölümün eğitim planı, gemi inşaatı mühendisinin değişik bilim dallarının temel kavramlarını anlayabilmesini ve bilgisayar destekli tasarım ve hesaplamalarda en ileri düzeyde becerilere sahip olmasını, farklı meslek grupları ile etkin bir ekip oluşturabilmesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yazılı ve sözlü iletişimde etkin olma, hızlı ve etkin karar verme gücüne sahip olma, takım çalışmasına yatkınlık, eğitim programının önemli çıktılarıdır.

Fakültemiz Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı;

• Öğrencilere hayat boyu gerekli ve demokratik bir toplum için vazgeçilmez sosyal kavramlar ile her türlü mesleki çalışma, tasarım ve üretim becerisini kazandırmak,
• Mezunları akademik hayata, lisans-üstü çalışmaya ve araştırmaya teşvik etmek,
• Öğrencilere takım çalışması, yazılı sözlü iletişim, bilgileri bütünleştirip problem çözme, karar verme ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir eğitim temeli vermek,
• Öğrencilere modern kuramsal ve kavramsal gelişmeye ek olarak randımanlı ve yaratıcı çalışma yapabilecekleri ortamlarda gerekli becerileri kazandırmak,
• Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik ve üretim araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak

prensiplerine dayalı çağdaş bir mühendislik eğitimi programıdır.

Birinci sınıftan itibaren tüm derslerimiz öğrenci odaklı ve proje temelli olarak geliştirilmiştir.

Fakültemizde, öğrencilerimize iyi düzeyde bir yabancı dil, üst düzeyde temel mühendislik bilgisi, becerisi ve deneyimini, derslerde projelerle endüstri ile yakın işbirliği ve sektördeki projelere katılım, ERASMUS olanakları ve stajlarla vermeye kararlıyız.

Öğretimin sınıfta sona ermediği, kavramsal ve kuramsal çalışmaların ekip projeleri şeklinde uygulamalar ve projelerle desteklendiği, gerçek problemlerin deniz endüstrisinin tüm alanlarında çalışıldığı bir program yaratmaya çalışıyoruz. Bu programı “Tersaneleri Dershane Olarak Kullanacağız” şeklinde ifade ediyoruz. Piri Reis Üniversitesi’nin bir Sektör Üniversitesi olması da bu hedefe hizmet etmektedir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde, güncel tasarım ve üretim tekniklerinin yanı sıra, sürekli gelişim prensibine dayalı bir eğitim programı yarattık. Bu programda amaç öğrencilerimize üst düzeyde mühendislik bilgisi vermek ve takım çalışması, iletişim bilgilerini bütünleyip problem çözme, liderlik ve yönetim becerilerinin de kazandırılmasıdır.

Öğrencilerimize yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak bu öğretim modelinin yaratıcılıklarını arttıracağını, takım çalışması olanağını yaratacağını, yaptıkları işlerden zevk almayı ve başarı hissini sağlayacağını biliyoruz.

Öğrencilerimiz, ilk yarıyıllardan itibaren projeler yapmakta ve keşfederek öğrenmekteler. Kendilerine sağlanan olanaklarla tasarımlar yaparak prototipleri üretiyorlar, tasarımdan üretimine kadar tüm süreçleri kendilerinin yaptıkları projelerinin sonuçlarını heyecanla bekliyorlar, yarışıyorlar.

Proje temelli olarak geliştirilen derslerin yanı sıra, özellikle son iki yarıyılda Kurumlardaki mevcut projelerde yer alabilecekleri ve yarıyılın belirli dönemlerinde aktif olarak çalışabilecekleri programlar yarattık. Programı, Tuzla’da Üniversitemize yakın mesafede olan IMEAK DTO üyelerimize ait denizcilik endüstrisi üretim, tasarım firmaları ve diğer tüm birimlerde, uygulamalı olarak, onların da desteği ve gözetimiyle, sektörün stratejik planları doğrultusunda oluşturmakta ve şekillendirmekteyiz. “Tersanelerin Dershane” olduğu bu eğitim tarzımız hem öğrencilere kendi alanlarında pratik eğitim görmelerini sağlayacak, hem de üstün bir motivasyon ortamı yaratacak ve iş hayatına uyumu kolaylaştıracaktır. Ayrıca sektör tarafından tanınan öğrencilerimizin mezuniyetlerinden sonra iş olanakları konusunda da önde olacağı açıktır.

Öğrencilerimiz kendi seçimlerine göre, Türkiye’nin Dünyada ön sıralarda olduğu, motorbot, yelkenli yat, askeri ve ticari gemi üretimi ve tasarımının yanı sıra, programda yer alan mevcut dersler ile küçük teknelerin tasarımı ve üretimi konusunda da uzmanlaşmaktadırlar.

Bölümümüzün çalışması sonucunda, Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME, Amerikan Gemi Mühendisleri Odası) isteyen öğrencilerimizi, “öğrenci üye” (student member) olarak kabul etmektedir. Bu üyelikle öğrencilerimiz, hem henüz öğrenciliklerinin ilk aşamasında meslek grubunun küresel ölçüde bir üyesi olma ayrıcalığının gururunu yaşamakta, hem de meslekleriyle ilgili kitap, bilimsel dergi ve diğer belgelere indirimli olarak erişme olanağından faydalanmaktadırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, sadece Türkiye’de değil, Dünyanın her yerinde, tersanelerde her tür gemi üretiminde, açık deniz yapıları üretiminde, tasarım bürolarında, sınıflandırma kuruluşlarında ve bu alanları besleyen yan sanayi dallarında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olarak çalışabileceklerdir.