PRU Teknopark

  • Üniversitede Temel Araştırma, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini teşvik etmek;
  • Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucunda Üniversitede üretilen bilgileri iş dünyası ve sanayinin kullanımına sunarak bu bilgilerin ticarileşmesini sağlamak,
  • Araştırmacılar ile sanayi arasında köprü görevi görerek Üniversite-sanayi işbirliklerine aracılık etmek,
  • Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ve fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesine dair danışmanlık hizmeti sunmak,
  • Özellikle bölgesel düzeyde yenilikçi bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
  • Araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır!