Kanun

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6331.pdf

Uluslararası Sözleşmeler

  • 12/6/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi
  • Sağlık Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ne ilişkin 187 sayılı ILO Sözleşmesi
  • İnşaat Sektöründe Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’ne ilişkin 167 sayılı ILO Sözleşmesi

Yönetmelikler (alfabetik sıra ile)