İdari Oryantasyon

Yeni işe başlayan idari çalışanlarımız, Üniversitemize ve görevlerine daha kısa zamanda alışabilmeleri amacıyla oryantasyon programına dahil edilmektedir. Çalışanımızın görevine başlamasıyla beraber işe girişi üniversiteye duyurulur.

Yeni başlayan çalışanlarımızın oryantasyon programı kapsamında almaları gereken temel eğitimler bulunmaktadır( İSG kapsamında alınması gereken eğitimler, EBYS Kullanma Eğitimi vb.) Bu eğitimlerin çalışan tarafından ilk ay tamamlanması sağlanır. İlk iki aylık deneme süresi sonunda hem yöneticisi hem de çalışan ile görüşülerek izlenimler alınır ve deneme süresi değerlendirmesi yapılır.

 

Akademik Oryantasyon

Akademik çalışanlarımıza da özlük ve yan haklar detaylarının anlatıldığı ve gerekli yasal dökümanların sağlandığı bir Oryantasyon yapılır ve akademisyenlerimiz eğitim dönemi başında İnsan Kaynakları Tanıtım Sunumu’na dahil edilirler.

 

Oryantasyon Detayları

Üniversitemizin Vizyonu-Misyonu, Tarihçesi, Organizasyon Şeması ve Bölümler, Kurum İçi İletişim, İş Akışı, Ödüllendirme Sistemi, Ücret Sistemi ve Prosedürü, Sağlık Hizmetleri, güvenlik bilgileri, İzin Prosedürleri, Çalışma Saatleri, Dinlenme Araları Yemek Saatleri ve İş Koşulları, Ulaşım İmkanları (servis aracının güzergahı), Disiplin Prosedürü, Bilgi Teknolojileri, Adres ve Telefon Bilgileri, v.b.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur