Bordro ve Özlük İşleri

Üniversitemizde 4857 sayılı iş kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu doğrultusunda bordro ve özlük işlemleri yönetilmektedir.

Bordro ve Özlük İşleri kapsamında ücret ödemeleri, bordro hesaplama, yasal bildirimlerin takibi ve özlük işlemleri (işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yürütülmesi, vize başvuruları için gerekli evrakların hazırlanması, işgöremezlik raporlarının, yıllık izinlerinin takibi), Fazla Ders Yükü hesaplamaları ve Ders Saati Ücretli Çalışanların ücretlerinin hesaplanması işleri yürütülmektedir.

Üniversitemiz belirli zamanlarda farklı birimlerde lise ve üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasına katkıda bulunmak üzere staj imkanları sunmaktadır.

Bu konuda daha detaylı bilgi için: bilgi@pirireis.edu.tr


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur