Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ünlü Türk Denizcisi’nin adını taşıyan Piri Reis Üniversitesi, kuruluşundan bugüne kadar; gerek Türkiye’de, gerekse uluslararası düzeyde denizcilik sektörüne hizmet vererek gemiadamı yetiştirmesinin yanısıra Türk Denizcilik Tarihi mirasımızı araştırmak ve gelecek nesillere aktararak denizciliğimize sahip çıkmayı da amaçlamıştır. Bu maksatla;

- 2010 yılında Türk Denizcilik Tarihinin; Karadeniz, Türk Boğazları, Ege Denizi ve Akdeniz, Hazar Denizi, Kızıl Deniz ve Hint Okyanusu’ndaki ulusal, uluslararası ve küresel karakterini vurgulamayı hedefleyerek her iki yılda bir “Denizcilik Tarihi Kongresi” düzenleme kararı almış, - 2012 yılında 21 ülkeden akademisyen ve araştırmacıların katıldığı ve 101 bildirinin sunulduğu “BİRİNCİ ULUSLARARASI AVRASYA DENİZCİLİK TARİHİ KONGRESİ”ni gerçekleştirmiş, kongre sırasında katılımcıların iştiraki ile “Dünya Denizcilik Tarihçileri Birliği-International Association of Maritime Studies, IAMS2012” kurulmuş ve kurulan birliğin Başkanlık ile Genel sekreterlik faaliyetlerinin Piri Reis Üniversitesi’nde yürütülmesi oy birliği ile kabul edilmiş,

The First International Congress of Eurasian Maritime History

 International Association of Maritime Studies 2012 (IAMS 2012) 

- İKİNCİ AVRASYA DENİZCİLİK TARİHİ KONGRESİ’nin Haziran 2014 tarihinde Rusya’nın St.Petersburg şehrinde yapılması kararlaştırılmış, - “1513 tarihli Piri Reis Dünya Haritası”nın 500. Yılı nedeniyle UNESCO tarafından 2013 yılının Piri Reis Yılı olarak ilan edilmesi için yapılan girişimlere önemli katkıda bulunulmuş, - Piri Reis Yılı nedeniyle 2013 yılı içerisinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlenen etkinliklere iştirak edilmiştir.

Türk Denizcilik Tarihi’nin dünyaya en iyi şekilde tanıtılması için yapılmış ve yapılmakta olan söz konusu deniz tarihi çalışmalarını bir çatı altında toplayarak daha etkin hale getirilmesini sağlamak amacıyla; Üniversite bünyesinde Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 Eylül 2013 tarihi itibariyle kurulmuş olup çalışmaları Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. İbrahim AKIN tarafından yürütülmektedir.

Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun