Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Günümüzde yaşamın hemen her alanında kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri hızla değişmekte, gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu çerçevede, ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücü profili de değişkenlik göstermekte ve klasik müfredat programları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bölümümüz, özellikle gelişen ve değişen bilişim teknolojileri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama donanımına sahip insan gücünün yetiştirilmesi için öncü ve yenilikçi bir eğitim programı uygulamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, güncel bilişim teknolojilerini kapsayan dersler ön plana çıkarılmıştır.

Bilişim Sistemleri, bilginin toplanması, kullanımı, yazılım ve donanım bileşenleri yardımıyla depolanması, dağıtımı, işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili süreçleri ve bu alanda kullanılan güncel teknolojileri kapsayan akademik ve profesyonel bir disiplindir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği ise genel tanımı ile bilgi sistemlerinin analizi, tasarlanması ve bunlar için uygulamaların geliştirilmesine ilişkin yazılım, donanım teknolojileri dahil tüm alt başlıkları kapsayan bir meslek dalıdır.

Pîrî Reis Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde açılacak olan eğitim-öğretim program(lar)ı ile nitelikli mühendisler yetiştirilmesi ve bu alandaki akademik araştırmalara katkıda bulunulması temel vizyon olarak kabul edilmektedir. Çağdaş bilgi teknolojilerini kullanarak bilişim sistemlerini geliştirebilen ve bu teknolojileri insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak yönlendirebilen mühendisler yetiştirmek ise bölümümüzün ana misyonunu oluşturmaktadır.

İş Olanakları

Bilişim Sistemleri Mühendisleri, Web Tasarlama, Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi, Sistem Mimarlığı, Sistem Analizi ve Tasarımı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Ağları Kurulumu ve Yönetimi gibi çeşitli alanlarda kamu kurumlarında ve ulusal ve uluslararası şirketlerde çalışırlar. Proje yöneticisi, yazılım mühendisi, kontrat uzmanı, veri tabanı yöneticisi, kalite güvence uzmanı ve ağ yöneticisi gibi görevlerde çalışmaktadırlar. İsteyen bilişim sistemleri mühendisleri Bilişim Teknolojisinin değişik dallarında (Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., vb.) veya İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadır.