Sevgili Öğrencilerimiz,

Ülkemizin de içinde bulunduğu normalleşme süreci kapsamında, isteyen öğrencilerimizin “uyulması gereken kurallar çerçevesinde” ve “tedbirleri alarak” staj başvurusu yapabileceklerdir.

Başvurular bizzat Üniversitemize gelerek yapılabilecektir.  Üniversitemize giriş esnasında öğrencilerimizin ateş, maske ve HES Kodu kontrolleri yapılacaktır. Daha sonra başvuru evrakları Üniversitemiz B-111B’de bulunan Kurumsal Staj Ofisi Koordinatörlüğü personeline sosyal mesafe kurallarına uyularak teslim edilecektir.  Başvuru süreci bizzat öğrenci veya belgeleri iletecek olan bir yakını tarafından yürütülecektir. 

SGK Kurumu ile ilgili Sigorta İşe Giriş Bildirgelerinin düzenlenebilmesi için, Staj Başvuru Formu, İşletmelerde Mesleki Eğitim Bilgi Formu ve Gemiye Katılış Ordinosu (sadece deniz stajları için)’nun staj yapılacak firma tarafından kaşelenerek yetkili ıslak imzası ile Kurumsal Staj Ofisi Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

SGK mevzuatı gereği geçmiş tarihli sigortalılık işlemi yapılamayacağından staj müracaatlarının staj başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) iş günü önce Kurumsal Staj Ofisi Koordinatörlüğüne başvurarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sağlıklı günler dileriz.

Başvuru sırasında istenen evraklar:

EK-1: Staj Başvuru Formu  Ön yüzü (www.pirireis.edu.tr/staj-basvuru-evraklari)

EK-1A: Staj Başvuru Formu Arka yüzü

EK-2: İşletmelerde Mesleki Eğitim Bilgi Formu

EK-3: Nüfus Cüzdanı ya da Yeni Kimlik Kartı fotokopisi

EK-4: E-Devlet üzerinden alınacak İkametgâh Belgesi

EK-5: 3 adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf

EK-6: Denizcilik Fakültesi GMİM öğrencilerinden kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken atölye stajı evrakları

EK-6A: Denizcilik Fakültesi GMİM öğrencilerinden kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken bakım-tutum stajı evrakları

EK – 7: Gemiye Katılış Ordinosu (Sadece deniz stajı yapacak Denizcilik Fakültesi ve DMYO öğrencileri staj yapacakları şirketten kaşeli ve ıslak imzalı olarak temin edeceklerdir.)

EK – 8: Transkript (Sadece Denizcilik Fakültesi öğrencileri için geçerlidir.)