Başvuru sırasında gereken evraklar:

EK-1: Staj Başvuru Formu ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Bilgi Formu

EK-2: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İçin Staj Başvuru Formu ve Mesleki Eğitim Bilgi Formu

EK-3: DMYO Mezun Öğrenciler Staj Başvuru Formu

EK-4: Nüfus Cüzdanı ya da Yeni Kimlik Kartı Fotokopisi

EK-5: E-Devlet üzerinden alınacak İkametgah Belgesi

EK-6: 3 Adet Vesikalık veya Biyometrik Fotoğraf

EK-6 A: Denizcilik Fakültesi GMİM öğrencilerinden kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken atölye stajı evrakları

EK-6 B: Denizcilik Fakültesi GMİM öğrencilerinden kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken bakım-tutum stajı evrakları

EK-7 Gemiye Katılış Ordinosu ( Sadece deniz stajı yapacak Denizcilik Fakültesi ve DMYO öğrencileri staj yapacakları şirketten kaşeli ve ıslak imzalı olarak temin edeceklerdir.)

EK-8 Transkript ( Sadece Denizcilik Fakültesi Öğrencileri için geçerlidir.)

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur