Başvuru sırasında gereken evraklar:

EK-1: Staj Başvuru Formu İşletmelerde Mesleki Eğitim Bilgi Formu

EK-1: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İçin Staj Başvuru Formu  Mesleki Eğitim Bilgi Formu

EK-3: Nüfus Cüzdanı ya da Yeni Kimlik Kartı Fotokopisi

EK-4: E-Devlet üzerinden alınacak İkametgah Belgesi

EK-5: 3 Adet Vesikalık veya Biyometrik Fotoğraf

EK-6: Denizcilik Fakültesi GMİM öğrencilerinden kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken atölye stajı evrakları

EK-6A: Denizcilik Fakültesi GMİM öğrencilerinden kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken bakım-tutum stajı evrakları

EK-7 Gemiye Katılış Ordinosu ( Sadece deniz stajı yapacak Denizcilik Fakültesi ve DMYO öğrencileri staj yapacakları şirketten kaşeli ve ıslak imzalı olarak temin edeceklerdir.)

EK-8 Transkript ( Sadece Denizcilik Fakültesi Öğrencileri için geçerlidir.)

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur