Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Search
Close this search box.

Engelsiz PRU

Mayıs 20, 2023

Engelsiz Üniversite Biriminin Görev ve Sorumluluk Alanları

 1. Engeli bulunan öğrencilerin kampüs hayatını kolaylaştırmak,
 2. Engelli öğrencilerin öğrenimlerini destekleyici idari düzenlemeleri planlamak
 3. Akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek,
 4. Sosyal ve kültürel alanda destek olmak
 5. Kendilerini geliştirebilmeleri için Üniversitemizdeki etkinliklerden faydalanmalarını ve bu etkinliklere aktif olarak katılmalarını teşvik edici çalışmalar yapmak,
 6. Üniversitenin engelli öğrencilere yönelik hazırlayacağı stratejiye katkıda bulunmak.
 7. Piri Reis Üniversitesinde öğrenim görüp de Engelli Öğrenci Birimine başvuruda bulunan her engelli öğrencinin kaydını tutmak
 8. Engelli öğrencilerle ilgili, öğrencinin engel durumu, ihtiyaçları ve neler yapılacağını anlatan bireysel raporlar hazırlamak
 9. Hazırlanan raporları engelli öğrencinin akademik danışmanıyla ve öğrencinin talebi üzerine öğretim elemanlarıyla paylaşmak,
 10. Engelli öğrencilerin aldıkları dersler, laboratuvar ve sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasına, alternatif ders materyalleri bulundurulmasına, üniversite yerleşkesinin fiziksel yapısının uygun şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak.
 11. Bütün öğrencilerin adil ve doğru şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için, engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak
 12. Engelliler için gerekli olabilecek destek teknolojilerinin sağlanması yolunda çalışmalar yapmak, bu teknolojierin edinildikten sonra, bunların kullanımı konusunda engelli öğrencilere eğitim verilmesini sağlamak
 13. Engelli öğrencileri, ders çalışmalarında yardımcı olacak gönüllü veya burs karşılığında çalışacak asistanlarla eşleştirmek.
 14. Kariyer planlama ve staj olanakları konusunda engelli öğrencilere rehberlik yapmak
 15. Gerekli durumlarda ailelerle belirli sınırlar içerisinde iletişim içinde olmak
 16. Engellilerle iletişim halinde olan personeli hizmet içi eğitimden geçirmek
 17. Öğretim elemanlarını, çeşitli seminer ve -/veya resmi mektuplar yoluyla, engelli öğrencilere nasıl davranmak gerektiği ve onları kapsayacak ders işleme yöntemleri konusunda bilgilendirmek.
 18. Engelli bir öğrenciye nasıl yaklaşmak konusunda bilgi almak ve olası sorun noktalarında çözüm yollarını tartışmak için birime başvuran akademik personele danışmanlık yapmak.
 19. Bilgilendirici broşürler hazırlayarak, üniversitenin parçası olan herkesin bilinçlenmesine çalışmak,
 20. Engelli öğrencilere yönelik, üniversitenin sunduğu imkanları anlatan broşürler hazırlamak,
 21. Birimi ve sunduğu hizmetleri üniversitenin web sitesinde tanıtmak,
 22. Engelli öğrenciler için ayrıca bir oryantasyon yapmak,
 23. Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak yardımcı araç gereçlerin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
 24. Engellilerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanması için çalışmalar yapmak.

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesilaboratuvar