Mezun Öğrencilerimiz,

Kurumsal Staj ofisine başvuruda bulunurken beraberinde ‘BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ STAJ DEFTERİNİN FOTOKOPİSİNİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAKLARI’ getirmeleri istenmektedir. Staj başvuru evrakları ve Staj defterlerine aşağıdaki ilgili sekmelerden erişe bilirsiniz.

Makine Zabiti ve Mekatronik bölümü mezun öğrencilerimiz, Atölye ve Bakım -Tutum stajları ile ilgili staj defterleri ile beraber Atölye/Bakım-Tutum staj protokolü formlarını staj yapacakları firmaya kaşe ve ıslak imzalı olarak doldurtup kurumsal staj ofisine getirmeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında istenen evraklar:

EK-1: DMYO Mezun Öğrenci Staj Başvuru Formu (www.pirireis.edu.tr/staj-basvuru-evraklari)

EK-2: 3 adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf

EK-3: DMYO mezunlarına ait kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken atölye stajı evrakları

EK-4: DMYO mezunlarına ait kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken bakım-tutum stajı evrakları

EK-5: Gemiye Katılış Ordinosu (Sadece deniz stajına çıkacak olan DMYO mezunları staj yapacakları şirketten kaşeli ve ıslak imzalı olarak temin edeceklerdir.)

EK-6: Türk Bayraklı Gemilerde deniz stajı yapacak mezunlarımızın mutlaka katılış ordinosunda yazılı gemiye katılış tarihi itibari ile sigortalandıklarını gösterir işe giriş bildirgesi. (İşe giriş bildirgesi geminin bağlı bulunduğu şirket tarafından verilecektir.)

EK-7: Kara stajı (atölye ve/veya bakım-tutum) yapacak mezunlarımızın mutlaka staj başvuru formları ve diğer evraklarında beyan edilen staja başlama tarihi itibari ile sigortalandıklarını gösterir işe giriş bildirgesi. (İşe giriş bildirgesi staj yapılacak şirket tarafından verilecektir.)

Not: Yabancı bayraklı gemilerde staj yapacak mezunlarımız için sigorta işe giriş bildirgesi gerekmemektedir.

DMYO Mezun Öğrenci Deniz Ulaştırma İşletme Deniz Stajı Defteri ve Staj Başvuru Formu

DMYO Mezun Öğrenci Mekatronik Atölye Kara Stajı Defteri

DMYO Mezun Öğrenci Mekatronik Bakım Tutum Kara Stajı Defteri

DMYO Mezun Öğrenci Mekatronik Deniz Stajı Defteri

DMYO Mezun Öğrenci Makine Zabiti Deniz Stajı Eğitim Defteri

DMYO Mezun Öğrenci Gemi Makineleri İşletme Atölye Stajı Defteri

DMYO Mezun Öğrenci Gemi Makineleri İşletme Bakım Tutum Staj Başvuru Formu Defteri

DMYO Mezun Öğrenci Yat İşletme ve Yönetim Programı

DMYO Mezun Öğrenci Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı