PRU Staj Ofisi Döküman Arşivi

Başvuru sırasında gereken evraklar:

EK-1: Staj Başvuru Formu

EK-2: Nüfus Cüzdanı ya da Yeni Kimlik Kartı Fotokopisi

EK-3: E-Devlet üzerinden alınacak İkametgah Belgesi

EK-4: 2 Adet Vesikalık veya Biyometrik Fotoğraf

EK-5 A: Denizcilik Fakültesi GMİM öğrencilerinden kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken atölye stajı evrakları

EK-5 B: Denizcilik Fakültesi GMİM öğrencilerinden kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken bakım-tutum stajı evrakları

EK-6 Gemiye Katılış Ordinosu ( Sadece deniz stajı yapacak Denizcilik Fakültesi ve DMYO öğrencileri staj yapacakları şirketten kaşeli ve ıslak imzalı olarak temin edeceklerdir.)

Mezun Öğrencilerimiz,

Kurumsal Staj ofisine başvuruda bulunurken beraberinde ‘BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ STAJ DEFTERİNİN FOTOKOPİSİNİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAKLARI’ getirmeleri istenmektedir. Staj başvuru evrakları ve Staj defterlerine aşağıdaki ilgili sekmelerden erişe bilirsiniz.

Makine Zabiti ve Mekatronik bölümü mezun öğrencilerimiz, Atölye ve Bakım -Tutum stajları ile ilgili staj defterleri ile beraber Atölye/Bakım-Tutum staj protokolü formlarını staj yapacakları firmaya kaşe ve ıslak imzalı olarak doldurtup kurumsal staj ofisine getirmeleri gerekmektedir.

Mezun öğrencilerimiz, Atölye ve Bakım -Tutum stajları ile ilgili staj defterleri ile beraber Atölye/Bakım-Tutum staj protokolü formlarını staj yapacakları firmaya kaşe ve ıslak imzalı olarak doldurtup kurumsal staj ofisine getirmeleri gerekmektedir.

DMYO Mezunları Staj Başvuru Formu

Atölye Staj Protokolü Formu

Bakım Tutum Staj Protokolü Formu

DMYO Staj Başvuru Formları ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Bilgi Formu

Başvuru sırasında istenen evraklar:

EK-1: DMYO Mezun Öğrenci Staj Başvuru Formu
EK-2: 3 adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf
EK-3: DMYO mezunlarına ait kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken atölye stajı evrakları
EK-4: DMYO mezunlarına ait kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken bakım-tutum stajı evrakları
EK-5: Gemiye Katılış Ordinosu (Sadece deniz stajına çıkacak olan DMYO mezunları staj yapacakları şirketten kaşeli ve ıslak imzalı olarak temin edeceklerdir.)
EK-6: Türk Bayraklı Gemilerde deniz stajı yapacak mezunlarımızın mutlaka katılış ordinosunda yazılı gemiye katılış tarihi itibari ile sigortalandıklarını gösterir işe giriş bildirgesi. (İşe giriş bildirgesi geminin bağlı bulunduğu şirket tarafından verilecektir.)
EK-7: Kara stajı (atölye ve/veya bakım-tutum) yapacak mezunlarımızın mutlaka staj başvuru formları ve diğer evraklarında beyan edilen staja başlama tarihi itibari ile sigortalandıklarını gösterir işe giriş bildirgesi. (İşe giriş bildirgesi staj yapılacak şirket tarafından verilecektir.)

Not: Yabancı bayraklı gemilerde staj yapacak mezunlarımız için sigorta işe giriş bildirgesi gerekmemektedir.

  • DENİZCİLİK MESLEK VE YÜKSEKOKULU