0 (216) 581 00 50 | Çağrı Hattı

Çift Anadal ve Yandal Başvuruları

Eylül 18, 2023

ÇİFT ANADAL VE YANDAL BAŞVURU TARİHLERİ: 

Son başvuru tarihi 29 Eylül 2023 Cuma günüdür.

ÇİFT ANA DAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI; 

ÇAP başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. 

Öğrenci ÇAP’a, anadal lisans programının en erken 3’üncü ve en geç 5’inci yarıyılı başında başvurabilir. 

Öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 3,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir. 

Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, GNO’su yüksek olana öncelik tanınır. GNO’ ların eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır. 

Gerekli koşulları sağlayan öğrenci başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili fakülteye veya fakültelere gönderilir.  

Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya hem çift anadal hem de yandal programına kayıt olunamaz. 

ÇİFT ANA DAL PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETİ; 

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, çift ana dal programında alacakları dersler için o yıl için belirlenen kredi başına hesaplanan ücreti ayrıca öderler. 

Ana dal programında burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, ÇAP yaptıkları programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi anadal mezuniyetinden sonra iki yarıyıldır. 

YAN  DAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI; 

Kontenjanlar, ilgili bölümlerin görüşü alınarak ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve akademik yılın başlangıcından bir ay önce ilan edilir. 

Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir. 

Yandal programına başvurular, ilan edilen tarihlerde, başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. 

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. 

Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır. 

Aynı anda birden fazla yandal programına veya hem yandal hem de çift anadal programına kayıt yapılamaz. 

YAN DAL PROGRAMI ÖĞRENİM ÜCRETİ; 

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, kayıtlı olduğu bölümün öğretim ücretinden ayrı olarak, yandalda alacakları her bir ders için o yıla ait hesaplanan kredi başına ücreti öderler. 

Ana dal programında burs veya indirimlerden yararlanan öğrenciler, yandal yaptıkları programda da bu haklarından yararlanırlar. Bursluluk süresi ana dal mezuniyetinden sonra bir yarıyıldır. 

2023-2024 AKADEMİK YILI ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/PROGRAM KONTENJAN
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 11
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 9
HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK 6
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 7
EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ 1
LOJİSTİK YÖNETİMİ 2
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 4
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 6
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 4
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 5
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 5
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 8
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 4
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK 1
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 5
DENİZ BROKERLIĞI 4
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME  6
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 4
GEMİ İNŞAATI 4
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ 6
LOJİSTİK 2
MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ 3
MEKATRONİK 2
SUALTI TEKNOLOJİSİ 1
2023-2024 AKADEMİK YILI YANDAL KONTENJANLARI
AKADEMİK BİRİM BÖLÜM/PROGRAM KONTENJAN
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 11
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 9
HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK 6
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ 7
EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ 1
LOJİSTİK YÖNETİMİ 2
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK 4
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 6
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 4
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 5
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 5
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 8
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 4
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK 1
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 5
DENİZ BROKERLIĞI 4
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME  6
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 4
GEMİ İNŞAATI 4
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETMECİLİĞİ 6
LOJİSTİK 2
MARİNA VE YAT İŞLETMECİLİĞİ 3
MEKATRONİK 2
SUALTI TEKNOLOJİSİ 1