Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Search
Close this search box.

2023 – 2024 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Dönemi Yatay Geçiş Duyurusu

Ocak 8, 2024

Başvuru Tarihi: 15 – 24 Ocak 2024
Değerlendirme Tarihi: 25-26 Ocak 2024
Sonuçların İlanı: 02 Şubat 2024
Kesin Kayıt Tarihi: 05-07 Şubat 2024
Yedek Kayıt Tarihi: 08-09 Şubat 2024

Üniversitemiz Önlisans / Lisans programlarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemlerini en geç 24 Ocak 2024 tarihine kadar yapması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız !

BAŞVURU FORMLARI

 1. EK MADDE-1YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ !
 2. BAŞARIYA DAYALI KURUM İÇİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ !
 3. BAŞARIYA DAYALI KURUMLARARASI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ !
 4. YURTDIŞINDAN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ! (Sadece Önlisans Programları için Başvuru Yapılabilmektedir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kurum içi Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin;

 • Kurum içi Yatay Geçiş Başvurusunda bulunacak öğrencilerin başvuru formu ile birlikte ÖSYM yerleştirme ve Sonuç belgeleri

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin;

 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi  (Kapalı zarf içinde transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (İmzalı ve Mühürlü),
 •  Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS/YKS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,
 •  Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).
 •  Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü -yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması, ve denklik belgesinin bulunması, kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • 1 Adet fotoğraf

Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Marina ve Yat İşletmeciliği ve Mekatronik) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır.

YATAY GEÇİŞİCİN GEREKLİ KOŞULLAR

 1. KOŞULLAR (Ek Madde -1)

Merkezi Yerleştirme Ek Madde-1 kapsamında başvuruda bulunan öğrencilerin, Ek Madde -1 Uygulama esaslarında belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

 • KOŞULLAR ( Başarıya Dayalı)

Genel not ortalamasına göre yatay geçişler,  Piri Reis Üniversitesi diploma programlarına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjanıdır.

1. Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Piri Reis Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması gerekir.

2. Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yüksek öğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş (izinli sayılma) olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

3. Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, Meslek Yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.

4. Aday kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerden başarılı olmalıdır.

5. Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait GNO’su 3.00 olmalıdır. Öğrencinin genel not ortalaması,100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi yapılan üniversitelerde ise 70 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanlarının dolması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak üniversiteye giriş yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.

6. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, adayın öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği Piri Reis Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

7. Yükseköğrenim kurumları arasında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler.

8. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

İngilizce Yeterlik Sınavı


Piri Reis Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını 60 puan alarak başarı ile geçen öğrencilerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

Piri Reis Üniversitesinin dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

Yabancı dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeler Hazırlık Okulu Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

Ayrıca Üniversitemiz yatay geçiş burs / indirimlerinden yararlanma koşulları aşağıdaki durumlarda geçerli olacaktır.

 • Yatay geçiş burs / indirimleri sadece yıllık kayıt yenilemelerde geçerli olup; uzatma döneminde ve kredi başı ücretlendirmelerde burs / indirimleri geçerli değildir.
 • Yatay geçiş burs / indirimlerinde öğrencinin intibakının yapıldığı sınıfa göre öğrencilik süresi hesaplanır.
 • Yatay geçiş yapmadan önce hazırlık hariç okumuş olduğunuz dönemler toplam burs süresinden düşülür.
 • Verilecek burs / indirim oranları her yıl değerlendirilebilir. Ücretler ile ilgili Mali İşler Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Kurumlararası Yatay Geçiş ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerimizin

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracaat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Transkript (2 adet güncel ve onaylı) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü)
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Yatay Geçişe Engel Bir durum Olmadığına Dair Belge (Önemli bir belge olup kayıt esnasında mutlaka sunulması gerekmektedir)
 • Zorunlu Hazırlık koşulu olan bölümlere başvuru yapan öğrenciler Yatay Geçiş kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek zorundadır.

Kurumlararası Yatay Geçiş ile Lisans/Önlisans Programlarına Yurt Dışından Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerden İstenilecek Belgeler (Mevzuata göre Bahar döneminde sadece Denizcilik Meslek Yüksekokulu için başvurular alınabilmektedir.)

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS ile LYS sonuç belgesi veya muadil sayılan belgeler
 • Onaylı Türkçe çeviri Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Onaylı Türkçe çeviri Transkript (2 adet)
 • Onaylı Türkçe çeviri Ders İçerikleri
 • Türkçe çeviri Disiplin Durum Belgesi
 • Yeni tarihli YÖK’ten alınan denklik belgesi
 • Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü)
 • Yatay Geçişe Engel Bir durum Olmadığına Dair Belge
 • Hudut Giriş-Çıkış Belgesi (Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınmalıdır.)
 • Yurtdışında Okuduğunuz Döneme Ait Pasaport Onay Sayfaları

Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir. (Mevzuata göre Bahar döneminde sadece Denizcilik Meslek Yüksekokulu için başvurular alınabilmektedir.)

2014-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2015-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2016-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2017-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2018-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2019-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2020-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2021-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2022-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu

2023-osys-kilavuzu-yok-yurt-disi-yatay-gecis-duyurusu