VADELİ ÖĞRENİM ÜCRETİNDEN YARARLANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN KAYIT YENİLEME ESNASINDA GETİRMESİ ZORUNLU EVRAKLARI
 • Nüfus Cüzdanlarının Aslı   
 • Kefile ve Evli ise eşine ait dilekçeler( Kayıt esnasında doldurulacaktır.)
 • Öğrencinin ve Kefilin İkametgah Belgesi veya Adres Belgesini içeren  güncel sabit telefon, doğalgaz, elektrik, su, ADSL, Digiturk, Kablolu Tv faturalarından herhangi birinin aslı talep edilmektedir.  
 • Kefile Ait aşağıda belirtilen ve kişiye uygun Gelir Beyan Belgesi
 • Ücretli Çalışan ise; Kaşe ve İmzalı son aya ait maaş bordrosu ile özel bir kurumda çalışıyor ise bu belgeye ilave olarak imza sirküleri                                                            
 • Emeklisi ise; Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı (Kurumca Kaşeli ve İmzalı olacak)
 • Şahıs Şirketi Sahibi ise; Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti  
 • Sermaye Şirketi Ortağı ise;Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi Sureti  
 • Kira Geliri Sahibi ise;Tapu, Kira Kontratı (Son 2 Yıllık), Banka Kira Geliri Dökümünün Kaşeli ve İmzalı Belgesi  
 • Faiz Geliri Sahibi ise; Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesinin İmzalı ve Kaşeli hali
 • Çiftçi ise;Çiftçilik Belgesi ve Bankadan Zirai Kazancı Gösterir Belge (ONAYLI) 

EVRAKLARIN EKSİK OLMASI HALİNDE İŞLEMİNİZ YAPILMAYACAKTIR.

NOT: YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARIN HER KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur