Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof. Dr. H. Funda YERCAN

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Vahap ERDOĞDU

ÜYK Üye

Prof. Dr. M. Ahmet TAŞDEMİR

ÜYK Üye

Prof. Dr. S. Kaya ARDIÇ

ÜYK Üye

Yaşar ÇATALKAYA

Üniversite Genel Sekreteri