Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Oral ERDOĞAN

Rektör

Prof. Dr. Sezer ILGIN

Hukuk Fakültesi Dekanı

Rektörlük uhdesindedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK

Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet Ömer BELİK

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Vahap ERDOĞDU

ÜYK Üye

Prof. Dr. M. Ahmet TAŞDEMİR

ÜYK Üye

Prof. Dr. S. Kaya ARDIÇ

ÜYK Üye

Rıdvan KARTAL

Üniversite Genel Sekreteri (Raportör)