YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

NEDEN YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ?

Dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümün en önemli öncüsünün, bilgi ve iletişim sektörü olduğu günümüzde eğitime ve öğretime başlayan Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri programı, son yıllarda iş dünyasındaki disiplinler arası çalışma prensibine yönelik eğitim ve öğretim içeriği ile insan gücünü teknolojik alt yapıyla bütünleştiren bir alandır.

İşletmelerdeki teknolojik alt yapıların hızlı ilerlemesinden dolayı hem küresel hem de Türkiye’deki rekabet ortamında var olmaları için yönetim bilişim sistemlerini ve teknolojilerini, ekonomi, finans ve hizmet sektörleri, muhasebe, uluslararası işletmecilik ve ticaret, lojistik ve taşımacılık, denizcilik işletmeleri gibi alanlarda kazanacakları den-eyimlerle birleştirerek rekabetçi piyasada ithalat ve ihracat yapan çok uluslu yerli ve yabancı şirketlerde aranan üst ve orta düzey yöneticilere olan ihtiyaç günümüzde önemi giderek artmaktadır.

Bu bağlamda küreselleşmenin hakim olduğu bulut bilişimin ve sanallaştırma teknolojile-rinin yaygınlaşmaya başladığı bilgi çağında yönetim bilişim sistemleri bölümünün işletme bilimi ve yöneticilik konusundaki disiplinler arası gelişime açık yaklaşımıyla yetişen, araştırma ve geliştirmede tecrübeli, analitik ve nesnel düşünme yetenekleri kazan-dırılmış Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarımız Türkiye’deki ve Dünyadaki teknolojik gelişmelere ışık tutacaklardır.

NASIL BİR BİREY YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ?

-Yönetim bilişim sistemleri konusunda uzmanlaşmış Dünya’da gelişen teknoloji ve rek-abet ortamının dinamiklerini anlayabilen ve inisiyatiflerini etkin bir şekilde kullanabilen disiplinler arası yaklaşımlara sahip bireyler
-Teknolojik gelişmeleri iş dünyasında etkin bir şekilde rahatlıkla kullanabilen ve stratejik düşünme ve uygulama becerilerini geliştiren bireyler
-Yazılım konusunda edinmiş olduğu tecrübeyi disiplinler arası platforma taşıyarak çok kapsamlı projelerde başarıyla görev yapabilecek bireyler

NERELERDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ?

Tüm özel ve kamu kuruluşlarının her kademesinde başta bilişim sektörü olmak üzere komünikasyon, bankacılık, finans, denizcilik ve sağlık sektörleri gibi bir çok temel alan-da bilgisayar programcısı, IT uzmanı, ileri düzeyde yazılımcı, sistem ve ağ yöneticisi, web tasarımcı ve programcısı, veri tabanı tasarımcısı ve yöneticisi, veri analisti ve madenciliği, veri kaynaklarının yönetimi, sistem analisti ve tasarımcısı, bilgisayar ağları, proje uzmanı ve yöneticisi, insan kaynakları uzmanı ve yöneticisi, tedarik zinciri ve bilgi yöneticisi, elektronik iş ve ticaret yöneticisi olarak çalışabilirsiniz.