PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZ HUKUKU DERGİSİ

YAZIM KURALLARI

 1. Makaleler, kaynakça dahil 3.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır. Makalenin başlığı 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tamamı büyük, dik ve normal harflerle Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Makalenin başında en fazla 250 sözcükten oluşan bir kısa öz (abstract) ile 5 anahtar kelimenin de Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir.
 2. Metin, 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, dik ve normal harflerle yazılır. Dipnotlar ise, 10 punto boyutunda, Times New Roman yazı karakterinde, dik ve normal harflerle yazılır. Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar tırnak içinde ve yatık (italik) karakter kullanılarak belirtilir. Koyu harfler başlıklarda, yatık (italik) yazı yabancı dildeki deyim ve özel isimlerde kullanılır. Virgül, nokta ve öteki noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalıdır.
 3. Metin içerisinde başlıklar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

A. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

1- Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

 a- Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

aa- Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

 1. Kaynakçada gösterim: Yazıda yararlanılan eserler soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Kararlar ve internet kaynakları için ayrı bölümleme yapılabilir.
 2. Kitap: Yazar SOYADI (Büyük harf, kalın), Adı (İlk harfi büyük, kalın), Eser adı (İtalik), Basım sayısı, Yayınevi, Yayın yeri, Yayın yılı. (normal)

Örnek: ÇAĞA, Tahir, Deniz Ticareti Hukuku- I, 3. bası, Fakülteler Yayınevi,  İstanbul 1973.

Örnek: ÇAĞA Tahir / KENDER Rayegan, Deniz Ticaret Hukuku I Giriş- Gemi- Donatan ve Kaptan, Gözden Geçirilmiş 16. bası, On İki Levha, İstanbul, 2010.

Örnek: ÜNAN Samim (Editör), Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları, Kişisel Veriler – Kredi Bağlantılı Sigortalar – Zorunlu Trafik Sigortası, 1. bası, On İki Levha, İstanbul, 2017.

 1. Yüksek Lisans veya Doktora tezleri için: Yazar SOYADI (Büyük harf, kalın) Adı (İlk harfi büyük, kalın), Eser adı (İtalik), Tez bilgisi, Yeri, Üniversite ve Enstitü Bilgisi, Yılı. (normal)
 2. : ARKAN, Sabih, Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Doktora Tezi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1982
 3. Makale: Yazar SOYADI (Büyük harf, kalın) Adı (İlk harfi büyük, kalın), “Makale başlığı” (Tırnak içinde, italik), Eser adı (Normal), cilt/yıl sayısı, basım sayısı, yayın tarihi, makalenin yer aldığı sayfa aralığı.

Örnek: ATAMER, Kerim, “2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi ”, XXIV Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 3, 101-213.

 1. Karar: Kararı veren kurum, karar tarihi, esas sayısı, karar sayısı ve karara ulaşılabilecek kaynak.
 2. İnternet kaynakları: Tam adres ve son erişim tarihi belirtilmelidir.
 3. Dipnotlarda gösterim: Dipnotlarda bir esere yapılan ilk gönderme ile kaynakçada yer verilen eserler aynı biçimde yazılmalıdır. Dipnot gösterimleri aşağıdaki gibidir.
 4. Kitap/ tez / makale: Dipnotta sadece kalın harflerle yazarın soyadı ile sayfa numarası gösterilir. İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır. İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “et al.” ifadesi takip eder. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda yazarın soyadı, eserin başlığı ile uyumlu ve anlamlı bir kısaltma ile sayfa numarası gösterilmelidir.
 5. GÜNAY, Gemi Alacaklısı Hakkı, s. 32.
 6. Karar: Kararı veren kurum, karar tarihi, esas sayısı, karar sayısı ve karara ulaşılabilecek kaynak.  
 7. İnternet kaynakları: Tam adres ve son erişim tarihi belirtilmelidir.

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur