Yazı ve Arşiv İşleri

Gerekli mevzuatların takibi, Atama – Yükseltme ve işe alım işlemleri yürütülürken gerekli yazışmaların hazırlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların hazırlanması ve takibi, tüm yazışmalar ve arşiv işlerinin takibi vb. gibi işlerin yürütülmesi Yazı ve Arşiv işlerinin sorumluluğundadır.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur