Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında Açıklamalar

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

İngilizce Yeterlik Sınavı


► Piri Reis Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını 60 puan alarak başarı ile geçen öğrencilerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz. 

► Piri Reis Üniversitesinin dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

► Yabancı dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeler Hazırlık Okulu Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.pirireis.edu.trweb sayfamızda yayınlanmıştır.

A) Kurumlar Arası Yatay Geçiş 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1) 

 

Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız), (Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.

Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),

 Not döküm belgesi  (Kapalı zarf içinde transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (İmzalı ve Mühürlü),

► Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),

► Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,

► Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).

► Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)

► Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü -yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması, ve denklik belgesinin bulunması, kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

► 1 Adet fotoğraf

 ► Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır.

Dikkat! 2019 -2020 Eğitim Öğretim yılında yeni kayıt olacak öğrenci bu kapsamda değildir. 

B) Kurum içi Yatay Geçiş

Başvuru Evrakı


► Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız)

► Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),

► Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde transkript) (İmzalı ve Mühürlü),

► Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,

►  Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).

► Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır.

Dikkat! 2019 -2020 Eğitim Öğretim yılında yeni kayıt olacak öğrenci bu kapsamda değildir. 

C) Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş

              2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları (Genel Not Ortalamasına Göre)

 

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,
 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

A.KOŞULLAR

Genel not ortalamasına göre yatay geçişler,  Piri Reis Üniversitesi diploma programlarına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjanıdır.

1. Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Piri Reis Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması gerekir.

2. Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yüksek öğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş (izinli sayılma) olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

3. Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, Meslek Yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.

4. Aday kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerden başarılı olmalıdır.

5. Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait GNO’su 3.00 olmalıdır. Öğrencinin genel not ortalaması,100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi yapılan üniversitelerde ise 70 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanlarının dolması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak üniversiteye giriş yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.

6.Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, adayın öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği Piri Reis Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

7. Yükseköğrenim kurumları arasında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler.

8. Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan bölümler aşağıda belirtilmiştir.

 • Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması (2018 YKS için 300 Bin) gereklidir.

9. KKTC’de eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için öğrenim gördükleri yükseköğretim programına ÖSYM tarafından merkezi yerleşme sonucuna göre kayıt yaptırmış olmaları gereklidir.

10. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve disiplin cezası olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

11. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

İngilizce Yeterlik Sınavı


Piri Reis Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını 60 puan alarak başarı ile geçen öğrencilerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

Piri Reis Üniversitesinin dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

Yabancı dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeler Hazırlık Okulu Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme Takvimi

Web sayfamızda ilan edilecektir.

http://www.pirireis.edu.tr/yatay-gecis

B.GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi  (Kapalı zarf içinde transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (İmzalı ve Mühürlü),
 •  Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,
 •  Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü -yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması, ve denklik belgesinin bulunması, kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • 1 Adet fotoğraf

Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı Cüzdanının noter onaylı örneğini ibraz etmek zorundalardır.