Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında Açıklamalar

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

İngilizce Yeterlik Sınavı


► Piri Reis Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını 60 puan alarak başarı ile geçen öğrencilerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz. 

► Piri Reis Üniversitesinin dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

► Yabancı dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeler Hazırlık Okulu Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.pirireis.edu.trweb sayfamızda yayınlanmıştır.

A) Kurumlar Arası Yatay Geçiş 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1) 

 

Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız), (Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.

Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),

 Not döküm belgesi  (Kapalı zarf içinde transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (İmzalı ve Mühürlü),

► Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),

► Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,

► Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).

► Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)

► Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü -yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması, ve denklik belgesinin bulunması, kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

► 1 Adet fotoğraf

 ► Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır.

Dikkat! 2018 -2019 Eğitim Öğretim yılında yeni kayıt olacak öğrenci bu kapsamda değildir. 

B) Kurum içi Yatay Geçiş

Başvuru Evrakı


► Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız)

► Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),

► Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde transkript) (İmzalı ve Mühürlü),

► Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,

►  Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).

► Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır.

Dikkat! 2018 -2019 Eğitim Öğretim yılında yeni kayıt olacak öğrenci bu kapsamda değildir.