Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında Açıklamalar

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
2019-2020  Eğitim- Öğretim Yılı Kurum İçi/Kurumlar Arası/Merkezi Yerleştirme Puanı (EK MADDE-1)/Genel Not Ortalamasına göre
Bahar Yarı Yılı  
Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
ÜNİVERSİTE ADI Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 20/1/20 22/1/20 23/1/20 24/1/20 27/1/20 28/1/20 30/1/20 9/2/20 10/2/20

 

 

TC

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuruları (Genel Not Ortalamasına Göre)

 

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,
 • Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

 

A.KOŞULLAR

Genel not ortalamasına göre yatay geçişler,  Piri Reis Üniversitesi diploma programlarına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjanıdır.

1. Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Piri Reis Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması gerekir.

2.Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yüksek öğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş (izinli sayılma) olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

3.Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, Meslek Yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.

4.Aday kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerden başarılı olmalıdır.

5.Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait GNO’su 3.00 olmalıdır. Öğrencinin genel not ortalaması,100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi yapılan üniversitelerde ise 70 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanlarının dolması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak üniversiteye giriş yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.

6.Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, adayın öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği Piri Reis Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

7. Yükseköğrenim kurumları arasında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler.

8. Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan bölümler aşağıda belirtilmiştir.

Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir. (2018 ve 2019 YKS için 300 Bin) gereklidir.

9. KKTC’de eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için öğrenim gördükleri yükseköğretim programına ÖSYM tarafından merkezi yerleşme sonucuna göre kayıt yaptırmış olmaları gereklidir.

10. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve disiplin cezası olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

11. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 

İngilizce Yeterlik Sınavı


Piri Reis Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını 60 puan alarak başarı ile geçen öğrencilerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

 

Piri Reis Üniversitesinin dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

 

Yabancı dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeler Hazırlık Okulu Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

 

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme Takvimi

 

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.pirireis.edu.tr web sayfamızda yayınlanmıştır.

http://www.pirireis.edu.tr/yatay-gecis

B.GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi  (Kapalı zarf içinde transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (İmzalı ve Mühürlü),
 •  Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,
 •  Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü -yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve denklik belgesinin bulunması, kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • 1 Adet fotoğraf

Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı Cüzdanının noter onaylı örneğini ibraz etmek zorundalardır.

 

 

 

 

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

 

T.C.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

 

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,
 • Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ‘de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

Yurdumuzdaki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuru yapabileceğine ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuramayacağına, (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklarına),

 

NOT: YÖK kararı uyarınca KKTC'de öğrenim gören öğrenciler bahar yarıyılı için başvuru yapamayacaklardır.    

 

Ön lisans ve lisans programlarında Yatay Geçiş yapacak olan öğrenciler için burs oranı Yönetim tarafından belirlencektir.

Öğrencilerin burs hakları lisansta hazırlık ve izinli sayılma hariç toplamda sekiz dönemdir. Sekiz dönem burs hakkı daha önce gelmiş olduğu üniversitedeki dönemleri de kapsamaktadır.

Önlisansta ise burs hakkı hazırlık ve izinli sayılma hariç toplamda dört dönemdir. Dört dönem burs hakkı daha önce gelmiş olduğu üniversitedeki dönemleri de kapsamaktadır.

                                    

İngilizce Yeterlik Sınavı


Piri Reis Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını 60 puan alarak başarı ile geçen öğrencilerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

 

Piri Reis Üniversitesinin dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

 

Yabancı dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeler Hazırlık Okulu Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme Takvimi

 

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.pirireis.edu.tr web sayfamızda yayınlanmıştır.

http://www.pirireis.edu.tr/yatay-gecis

 

A) Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

A. KOŞULLAR

1-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yurdumuzda ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır),

2-Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir,

3-Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa),

4-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır,

Hazırlık sınıfında iki yıl başarısız olup ilişik kesilme durumuna gelen öğrenciler tekrar hazırlık

  • Daha önce iki yıldan az hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçiş yaparak hazırlık sınıfından eğitimlerine başlamaları halinde; Üniversitemizde alacakları hazırlık eğitimi süresi daha önceki yükseköğretim kurumunda almış oldukları hazırlık eğitim süresine eklenecek ve iki yıl (dört yarıyıl) sonunda hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle ilişik kesme işlemi uygulanacaktır.

5-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişlerde öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekli olup, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlayamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları zorunludur. İkinci ve daha üst sınıflarda İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilerin yatay geçiş talepleri kabul edilmeyecektir.

 

Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

B) GEREKLİ BELGELER

 • Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız), (Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi  (Kapalı zarf içinde transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (İmzalı ve Mühürlü),
 •  Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,
 •  Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).
 •  Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı ve yapmasına engel olmayacağını belirten yazı(İmzalı ve Mühürlü)
 • 1 Adet fotoğraf

Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır.

Kurum içi Yatay Geçiş

Başvuru Evrakı

 • Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız)
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde transkript) (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları ve ÖSYS yerleştirme belgesi,
 •  Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).

Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır.