YAYINLAR

Birinci Uluslararası Avrasya Denizcilik Tarihi Kongresi Bildirileri-Proceedings

(SEAPOWER TECHNOLOGY AND TRADE STUDIES in TURKISH MARITIME HISTORY)