VADELİ ÖĞRENİM ÜCRETİ KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Vadeli Öğrenim Ücreti nedir?

 

Vadeli Öğrenim Ücreti;  Normal öğrenim süresi içinde eğitim ücretinin maksimum %80 nine kadar olan bölümünün (Üniversite yönetiminin takdirinde olmak üzere) geri  ödemesinin mezuniyet sonrası vadelendirildiği  bir uygulamadır.

 

2. Vadeli Öğrenim Ücretine  kimler başvurabilir?

 

Vadeli Öğrenim Ücretine, Üniversitemize girmeye hak kazanmış, Denizcilik Fakültesi ,  Denizcilik Meslek Yüksek Okulu,  İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi  nin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünü kazanan öğrenciler  başvurabilirler. (Bu öğrenciler içinde %100 ve %75 Burslu olanlar Başvuruda bulunamazlar)

 

3.Vadeli Öğrenim başvuru  şartları nelerdir?

 

Başvuru döneminde Üniversitenin Web sitesinin ilgili bölümünden  internet ortamında başvuru yapmak  ve  kendisine onay yazısı gönderilmiş olmak.

 

4-.Vadeli Öğrenim Ücreti Sözleşmesini her sene yenilemek gerekiyor  mu?

Evet. İlgili yıl için hazırlanan  vadeli öğrenim sözleşmesinin ve  taksitlere ait senetlerin öğrenci ve kefil tarafından imzalanması ayrıca  kefil evli ise eş muvaffakatnamesi alınması gerekir.

 

5-Vadeli Öğrenim Ücreti  başvurusunda alınan vadeli öğrenim oranı her yıl için geçerli  mi?

İlk yıl Üniversite tarafından tanınan oran, normal eğitim süresince her yıl geçerlidir. Ancak öğrencinin akademik yıl sonundaki kümülatif genel not ortalamasının 2.00 altına düşmesi,  derslere devam mecburiyetinin yerine getirilmemesi,  YÖK disiplin yönetmeliği gereğince disiplin cezası almaları halinde Üniversite Yönetimi Vadeli öğrenim ücretinin azaltılmasına veya iptaline karar verebilir.

 

6-Vadeli Öğrenim Ücreti  Senetlerini  her sene yenilememiz gerekiyor  mu?

Vadeli Öğrenim Ücreti senetleri  her yıl (dönem ) için ayrı ayrı tanzim edilir. Bir önceki dönemlere ait senetler ve ödeme planları değiştirilmez.

 

7- Vadeli Öğrenim Ücreti  kullanıldığında tüm Fakülte öğrencileri için İş garantisi var mı?

Kariyer Planlama Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde  ve sadece Denizcilik Fakültesi  için işe yerleştirme garantisi verilmektedir.

 

8-Vadeli Öğrenim Ücreti ni ne oranda  kullanabilirim?

İlgili dönem okul ücretinin KDV hariç olarak Üniversite yönetiminin onayı ile maksimum % 80’ ne kadar kullanılabilir. Takdir hakkı Üniversite yönetimine aittir.

 

9-Vadeli Öğrenim Ücretinde  oran nasıl belirleniyor?

Vadeli Öğrenim Ücreti oranı,  öğrencinin talebi üzerine  Üniversite yönetimince;  öğrencinin Üniversite sınavlarında aldığı puan, başarı sıralaması, ailenin maddi durumu, tercih ettiği bölüme girebilme başarısı  v.b. bilgilerin değerlendirilmesine bağlı olarak belirlenmektedir.

 

10-Vadeli Öğrenim Ücretinde vade farkı oranı nasıl belirleniyor?

 

Üniversite yönetimi tarafından kayıt tarihindeki mevcut piyasa koşullarına göre makul bir  vade farkı  oranı belirlenerek uygulamaya konur.

 

11-Vadeli Öğrenim Ücretinde vade farkı  nasıl  hesaplanıyor?

 

İlgili dönem Vadeli Öğrenim Ücreti tutarı, eğitim sonunda  taksitlerin başlayacağı tarihe kadar geçen her yıl için ayrı-ayrı olarak vade farkı  oranın çarpılması sureti ile bulunan tutarlar ana paraya ilave edilir.  Toplanan tutar  12 eşit taksitte ödenecek şekilde ödenir.

 

12- Vadeli Öğrenim Ücretinde vade farkı  oranı sabit  midir?

 

Vade farkı her dönem için bir kez belirlenir ve bu dönem ödemesi  tamamlanana kadar sabit kalır. Her yeni dönemde farklı vade farkı  uygulanabilir. (Piyasa koşulları gereğince)

 

13-Vadeli Öğrenim Ücretinde  ilk ödemeler ne zaman başlıyor?

 

Lisans  öğrencisinin  Normal Eğitim Süresini tamamlamasına  müteakip ilgili yılın Ekim aylarında başlar. Ön Lisans öğrencisinin Normal Eğitim süresini tamamlamasına müteakip (Açık deniz staj eğitimi nedeniyle)   12 ay sonra başlar.

 

14- Vadeli Öğrenim Ücretinde  ara ödemeler  var  mıdır? 

 

Ara ödeme bulunmamaktadır. Ancak isteyen öğrencilerimiz istediği zaman Vadeli Öğrenim Ücreti borcunu tamamen veya kısmi (asgari yıl bazında) olarak kapatabilir.

 

15-Vadeli Öğrenim Ücretinde  Vade farkı için fatura kesiliyor  mu?

 

Evet. Vade farklı tutarı  + KDV li olarak fatura düzenlenmektedir.

 

16-Vadeli Öğrenim Ücreti  geri  ödemesi nasıl yapılıyor?

 

Normal eğitim süresi sonunda ödemeye başlamak üzere  taksitlendirme yapılmakdır. Lisansta (hazırlık dahil) 5 yıl/60 ay, Ön lisansta (Hazırlık dahil) 3 yıl/36’ ay da ödenmektedir.

 

17-Vadeli Öğrenim Ücreti   kullandıktan sonra tamamını bir seferde kapatabilir  miyim?

 

Kapatılabilir.

 

18- Kefil her sene  aynı  kişi  olmak zorunda  mı?

 

Hayır. Mali yeterliliği ve güvenirliği uygun olmak  sureti ile Kefil her yıl farklı kişi olabilir.

 

19- Kefil, anne baba olmak zorunda  mı?

 

Hayır. Mali yeterliliği ve güvenirliği uygun olmak  sureti ile Kefil her yıl farklı kişi olabilir.

 

20-Teminat senedini neden imzalıyoruz?

Öğrenci sistemden çıkmak istediğinde , Vadeli Öğrenim Ücreti hakkını kaybettiği zaman veya okuldan ayrılmak istediğinde uzun vadeli senetler devre dışı bırakılarak, Teminat senedi işleme konulmaktadır.

21-Vadeli  Öğrenim Hakkı hangi şartlarda iptal olur? 

Öğrenci’nin,  Üniversite’nin öğrencilerin uyması için kabul ettiği herhangi bir mevzuata aykırı davranışı ya da kanunlarda suç ya da kabahat sayılan bir eylemi yapmış olması, bir disiplin suçu işlemiş olması ya da Üniversite Yönetiminin Öğrenci’nin disiplin durumu hakkında olumsuz bir karar vermesi halinde ve genel not ortalamasının 2’ nin altına düşmesi halinde başkaca hiçbir ihtara gerek olmaksızın iptal edebilir. Ayrıca Öğrencinin başarısız olması, kendi kararıyla Üniversite’den ayrılmak istemesi ve/veya öğrenci’nin Üniversite ile ilişkisini sonlandıran benzer durumların ortaya çıkması halinde iptal olur.

 

22-Vadeli Öğrenim Ücreti iptal edildiğinde ya da  kendi kararıyla Üniversiteden ayrılmak istemesi  durumunda ne olur ?

 

Bu durumda öğrencinin kullanmış olduğu Vadeli Öğrenim Ücreti 30 gün içinde öğrenci ve kefiller tarafından peşin olarak Üniversite’ ye geri ödenecektir.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur