Vadeli Öğrenim Ücreti; Okul ücretlerinin %80 nine kadar olan bölümünün (Üniversite yönetiminin takdirinde olmak üzere) Okul tarafından karşılandığı ve geri ödemesinin mezuniyet sonrası Vadelendirildiği bir uygulamadır.
Vadeli Öğrenim Ücretine, Üniversitemizin Tüm Programlarına girmeye hak kazanmış öğrenciler başvurabilirler. (Bu öğrenciler içinde %100 ve %75 Burslu olanlar Başvuruda bulunamazlar)

Başvuru döneminde Üniversitenin Web sitesinin ilgili bölümünden internet ortamında başvuru yapmak ve kendisine onay yazısı gönderilmiş olmak.

Evet. İlgili yıl için belirlenen oranlardaki vadeli öğrenim sözleşmesinin yapılarak taksitlere ait senetlerin Öğrenci ve kefil imzalarının alınması, kefil evli ise eş muvaffakatnamesi alınması gerekir.
İlk yıl Üniversite tarafından tanınan oran, eğitim süresince her yıl geçerlidir. Ancak öğrencinin akademik yıl sonundaki kümülatif genel not ortalamasının 2.00 altına düşmesi, derslere devam mecburiyetinin yerine getirilmemesi, YÖK disiplin yönetmeliği gereğince disiplin cezası almaları halinde Üniversite Yönetimi Vadeli öğrenim ücretinin azaltılmasına veya iptaline karar verebilir.

Vadeli Öğrenim Ücreti senetleri her yıl (dönem ) için ayrı ayrı tanzim edilir. Bir önceki dönemlere ait senetler ve ödeme planları değiştirilmez.

İş garantisi sadece Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksek Okulunun Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Gemi İnşaatı, Mekatronik, Yat İşletme ve Yönetimi Programları ve İktisadi İdari bilimler Fakültesi’ nin Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü için geçerlidir.

İlgili dönem okul ücretinin KDV hariç olarak Üniversite yönetiminin onayı ile maksimum % 80’ ne kadar kullanılabilir. Takdir hakkı Üniversite yönetimine aittir.

Vadeli Öğrenim Ücreti oranı, öğrencinin talebi üzerine Üniversite yönetimince; öğrencinin Üniversite sınavlarında aldığı puan, başarı sıralaması, ailenin maddi durumu, tercih ettiği bölüme girebilme başarısı v.s. gibi bilgilerin değerlendirilmesine bağlı olarak belirlenmektedir.
İlgili dönem eğitim bedelinin KDV hariç tutarının öğrencimize tanımlanan Vadeli Öğrenim Ücretinin yüzde oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutar, kayıt tarihindeki ilk günki TCMB USD Döviz alış kuru ile dövize çevrilir. Taksitlerin başlayacağı tarihe kadar geçen her yıl için ayrı-ayrı olarak vade farkı oranın çarpılması sureti ile bulunan tutarlar bu tutara ilave edilir. Toplanan tutar 12 eşit taksit halinde ödenecek şekilde Vadeli Öğrenim senetleri düzenlenir.

Ait olunan kayıt döneminde, kayıdın başladığı ilk günkü TCMB döviz alış kuru tesbit edilir, kayıtlar bitene kadar bu kur sabitlenir.

Kayıt tarihinin ilk günündeki TCMB döviz alış kuru değeri uygulamaya alınır.
Üniversite yönetimi tarafından kayıt tarihinin ilk gününde mevcut piyasa koşullarına göre makul USD vade farkı oranı belirlenerek uygulamaya konur.

İlgili dönem Vadeli Öğrenim Ücreti tutarı, eğitim sonunda taksitlerin başlayacağı tarihe kadar geçen her yıl için ayrı-ayrı olarak vade farkı oranın çarpılması sureti ile bulunan tutarlar ana paraya ilave edilir. Toplanan tutar 12 eşit taksitte ödenecek şekilde yine ana paraya vade farkı aylık olarak ilave edilerek ödenir.

Vade farkı her dönem için bir kez belirlenir ve bu dönem ödemesi tamamlanana kadar sabit kalır. Her yeni dönemde farklı vade farkı uygulanabilir. (Piyasa koşulları gereğince)

Lisans öğrencisinin Eğitim Süresini tamamlamasına müteakip ilgili yılın Ekim-Kasım aylarında başlar. Ön Lisans öğrencisinin Eğitim süresini tamamlamasına müteakip (Açık deniz staj eğitimi nedeniyle) 12 ay sonra başlar.

Vadeli Öğrenim Ücreti nedeni ile her yıl için hesaplanan vade farklarına ait KDV, takip eden yılın kayıt döneminde ödenir. Başka bir ara ödeme bulunmamaktadır.
Gerek toplam olarak gerekse yıllık vade farklarına göre + KDV li olarak fatura düzenlenmektedir.
Vade farkı tutarına ait fatura için KDV hesaplanıp, her yılın kayıt başında ödenmektedir.

Normal eğitim süresi kadar taksitlendirme yapılarak ve eğitim sonunda ödemeye başlanılmak üzere Lisansta (hazırlık dahil) 5 yıl/60ay, Ön lisansta (Hazırlık dahil) 3 yıl/36 ay da ödenmektedir.

Hayır. Mali yeterliliği ve güvenirliği uygun olmak sureti ile Kefil her yıl farklı kişi olabilir.

Hayır. Mali yeterliliği ve güvenirliği uygun olmak sureti ile Kefil her yıl farklı kişi olabilir.

Öğrenci sistemden çıkmak istediğinde , Vadeli Öğrenim Ücreti hakkını kaybettiği zaman veya okuldan ayrılmak istediğinde uzun vadeli senetler devre dışı bırakılarak, Teminat senedi işleme konur.

Öğrenci’nin, Üniversite’nin öğrencilerin uyması için kabul ettiği herhangi bir mevzuata aykırı davranışı ya da kanunlarda suç ya da kabahat sayılan bir eylemi yapmış olması, bir disiplin suçu işlemiş olması ya da Üniversite Yönetiminin Öğrenci’nin disiplin durumu hakkında olumsuz bir karar vermesi halinde başkaca hiçbir ihtara gerek olmaksızın iptal edebilir.Ayrıca Öğrencinin başarısız olması, kendi kararıyla Üniversite’den ayrılmak istemesi ve/veya öğrenci’nin Üniversite ile ilişkisini sonlandıran benzer durumların ortaya çıkması halinde iptal olur.
Bu durumda öğrencinin kullanmış olduğu Vadeli Öğrenim Ücreti 30 gün içinde öğrenci ve kefiller tarafından peşin olarak Üniversiteye geri ödenecektir.