VADELİ ÖĞRENİM ÜCRETİ (V.Ö.Ü.) ve KARİYER PLANLAMA SÖZLEŞMESİ UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

    

Piri Reis Üniversitesi’nin Toplam Burs ve indirim oranı %70’i geçenler hariç,

 

Üniversitemizin Denizcilik Fakültesinin  “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” ve “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” öğrencileri; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin “ Denizcilik İşletmeleri Yönetimi “  öğrencileri, Denizcilik Meslek Yüksekokulunun “Deniz Ulaştırma  ve İşletme” ve “Gemi Makineleri İşletme”, programları öğrencileri talep etmeleri halinde, üniversite yönetiminin belirlediği oranlar doğrultusunda  eğitim ücretinin ( KDV hariç )  maksimum % 80’ine kadar olan kısmı için  normal öğrenim süresi sonunda ödenmek  üzere normal eğitim süresince Vadeli Öğrenim Ücreti için başvurabilirler.

Öğrencilerin web sitemizdeki online  başvurularına istinaden  Üniversite Yönetimince  Vadeli Öğrenim oranı belirlenir ve talep sahibine e-mail, veya PRU web portalından  bildirilir.

Kayıt esnasında; Öğrencinin kendisi, Kefili ve Üniversite arasında  Vadeli Öğrenim Ücreti Sözleşmesi imzalanır. Vadeli Öğrenim Ücretine ilişkin sözleşme ve belgeler Vadeli Öğrenim Ücreti Ofisinde, kalan eğitim ücretine ilişkin işlemler ise Muhasebe birimimizde yapıldıktan sonra kayıt işlemleri  Öğrenci  İşleri  Müdürlüğü’nde tamamlanarak Öğrenciye Üniversite kimliği verilir.

Vadeli Öğrenim Ücreti kullanım hakkı olan öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif genel not ortalamasının 2.00’nın altına düşmesi, derse devam yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve YÖK Disiplin Yönetmeliği Hükümleri gereğince disiplin cezası alması durumunda Vadeli Öğrenim Ücreti oranının azaltılması veya tümüyle kaldırılması Üniversite Yönetiminin yetkisindendir..

Eğitim ücretinin vadelendirilen tutarı mevcut piyasa koşullarına göre Üniversite Yönetiminin makul oranda belirlemiş olduğu yıllık   vade oranı uygulanarak ilgili eğitim yılına ait borç miktarı belirlenir. Her yıl için aynı işlem tekrarlanır.

Her Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci tarafından alınan vadeli öğrenim ücreti, Lisans öğrencileri için ilgili fakülteye kayıt olduğu eğitim-öğretim yılından (kayıt olduğu eğitim-öğretim yılı da dahil olmak üzere) 5 (beş) sene sonra , Hazırlık sınıfını atlaması halinde 4(dört) sene sonra başlamak kaydıyla 5(beş) veya 4(dört) yıl süreyle , her yıl için 12 (oniki) eşit taksitte, Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için Denizcilik Meslek Yüksek Okuluna kayıt olduğu eğitim-öğretim yılından (kayıt olduğu eğitim yılı da dahil olmak üzere) 4 (dört) sene sonra, Hazırlık sınıfını atlaması halinde 3(üç) sene sonra,  başlamak üzere 3 (üç) yıl süreyle her yıl için 12 (oniki) eşit taksitte ödenecektir.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Denizcilik Fakültesinin “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” ve “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” öğrencileri  ile TÜDEV Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi  arasında Vadeli Öğrenim Sözleşmesi ile birlikte,   ayrıca Kariyer Planlama Anlaşması imzalanır. Öğrenciler Öğrenim süresince yapılan sözleşme ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşma hükümleri çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrenci’nin iş imkanından yararlanıp yararlanamayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşması’nda belirtilen kriterlerin yanı sıra, Öğrenci’nin derslere devamı, YÖK Disiplin yönetmeliğine uyumu, varsa staj dönemindeki başarısı gibi özelliklerine de bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur