Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

NEDEN ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ?

Küreselleşmenin hakim olduğu günümüz konjonktüründe önemi giderek artan ve gelişmekte olan uluslararası lojistik ve taşımacılık, temel olarak madde ve malzeme akışı ve depolanması konularını kapsayan bir alandır. Bununla birlikte, üretimdeki stokları, tamamlanan ürünleri ve bunlarla alakalı hizmet ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde üretim noktasından tüketim noktasına kadar planlayan, uygulayan ve bütün bu süreci kontrol eden çok daha geniş bir çerçeveye yayılmaktadır. Bu nedenle, lojistik ve taşımacılık, işletmelerin diğer bütün bölümleri için de kritik öneme sahip birimlerdir ve bu durum, lojistik ve taşımacılık sektöründe görev yapacak personele duyulan gereksinimin de her geçen gün artmakta olduğunun göstergesidir.

MEZUNLARIMIZ;

Tedarik zinciri yönetimi konusunda uzman, Malzeme ve servis hizmetlerinin ve bilgi akışının verimli ve etkin bir şekilde işlemesi, planlanması, uygulanması ve denetimi konularına hakim, Teknolojik gelişmelere ve güncel lojistik ve taşımacılık konularına duyarlı, Lojistik ve taşımacılık alanlarının gerektirdiği sektörel bilgiler ile donanmış olduğu kadar, temel ekonomi ve işletme bilgilerine de vakıf olacaklardır.

NERELERDE ÇALIŞABİLİRSİNİZ?

Sayıları her geçen gün artmakta olan lojistik ve taşımacılık firmaları
İthalat ve ihracat şirketleri
Yerli ve yabancı şirketlerin uluslararası ticaret departmanları
Lojistik danışmanlık hizmeti veren firmalar
Dağıtım, depolama ve gümrükleme sektörleri

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Akademik Kadrosu

Doç. Dr. A. Zafer Acar – Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Engin Kurun
Doç. Dr. M. Taner Albayrak
Yrd. Doç. Dr. Duygu Nizamoğulları
Yrd. Doç. Dr. Emre Çakmak
Öğr. Gör. Dr. Tansel Erkmen
Arş. Gör. Pınar Gürol