PRU 11 Yaşında!

Türkiye’nin ilk ve Tek Denizcilik Temalı Üniversitesi 11 Yaşında.

Türkiye’nin ilk ve Tek Denizcilik Temalı Üniversitesi 11 Yaşında.

Büyük Denizci Bilim Adamı Pîrî Reis’in adıyla çıktığımız bu yolda büyük bir mirasın sorumluluğu ile birlikte Türk ve Dünya denizciliği için uzmanlar yetiştirmek amacıyla kurulan Üniversitemizde, denizciliğin her alanında ihtisaslaşma ve bilimsel çalışmalar geliştirmenin yanısıra teknolojiye hakim, özgüveni yüksek, katılımcı, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan bireyleri yetiştirmeyi hedefleyerek yola çıktık.

2009-2010 Akademik yılında 2 lisans programında okuyan toplam 140 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan üniversitemiz, kısa süre sonra açtığı yeni birimlerle üstün eğitim kademesinde hizmet vererek öğrenci sayısını hızla arttırmış ve bugün itibariyle 4000’i aşkın öğrenci sayısına ulaşmıştır.

Geçtiğimiz yıl Üniversitemizde mevcut bölüm ve programlarımıza ilaveten İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde; Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Mühendislik Fakültesinde; Bilişim Mühendisliği Bölümü, Denizcilik Meslek Yüksekokulunda; Lojistik Programı, Deniz Brokerliği Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Gemi Aşçılığı Programı açılmıştır. Üniversitemize bağlı olarak Hukuk Fakültesi’nin kurulduğu hususu 16.02.2018 tarih ve 30334 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup; Hukuk Fakültesi bünyesinde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümü, YÖK Başkanlığı tarafından uygun bulunmuştur. 

2015 yılında Üniversitemizin önemli kazanımlarından birisi Pîrî Reis Üniversitesi Eğitim Gemisi’dir. IMEAK Deniz Ticaret Odası ve DATİ Holding A.Ş.’nin katkılarıyla Üniversitemize kazandırılan, Ankara Feribotu artık “Pîrî Reis Üniversitesi Eğitim Gemisi” olarak faaliyet göstermektedir. 2015-2018 yaz dönemi stajları ile Üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı başka üniversitelerden toplamda 1000 kadar öğrenciye uzman akademisyenlerimiz eşliğinde deniz stajı imkanı sağlanmıştır.

Deniz Kampüsünde kurulan Simülatör Merkezi, Dünya denizcilik eğitim standartlarına tümüyle uygun, çağdaşlarının içinde en güncel işletim biçimine sahip imkanları ile tamamlanmış ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kullanılmaya başlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde “Araştırma, Raporlama, AR-GE, UR-GE ve AB Projeleri vb.” hususlarda faaliyette bulunmak üzere Teknopark İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde “Pîrî Reis Üniversitesi Teknopark İktisadi İşletmesi” kurulmuştur. 
Üniversitemiz; Sanayi ile işbirliği içinde kuruluşumuzdan bugüne değin çok sayıda projeye dahil olmuştur. Pîrî Reis Üniversitesinin Teknoloji geliştirme/kazanımı/aktarımı projeleri ile AR-GE ve uygulama projeleri kapsamında endüstri ile ilişkilerinin geliştirilmesi çabaları artarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda 1.150.000 Euro’ luk “Armelsan Mayın Avlama ve Sonar Gemi ” projesi halen yürütülmektedir.

Denizcilikle ilgili bölüm ve programlarla eğitim-öğretim yapmakta olduğumuz dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası düzeyde denizcilik tarihini araştırarak yapılacak yayınlarla gerekli belge ve bilgileri genç nesillere iletmek amacıyla “Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuş ve kısa sürede başarılı çalışmalar yapmıştır. Önümüzdeki ilk yeni etkinlik ise 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde Monaco’da düzenlenecek olan “Uluslararası Monaco Konferansı” dır.

Üniversitemizin “Bilimsel Yayınları Teşvik Komisyonu” , “Pîrî Reis Üniversitesi Yayın Teşvik Yönetmeliği”ni esas alarak bilimsel yayınları değerlendirmekte ve ödüllendirmektedir. “Web of Science” verilerine göre; 2014 yılında 29, 2015 yılında 71 yayın, 2016 yılında 121, 2017 yılında 130, 2018 yılında 25 Eylül 2018 itibariyle 131 yayın basılmıştır. Her geçen yıl Web of Science’ da yayınlanan makale sayılarımız artmaktadır.

Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında, yönetim sistemlerine kalite süreci için 2016-2017 yılında ISO 9001 çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalar tüm Üniversite birimleri kapsamında yapılmaktadır. YÖK Başkanlığına, kalite süresince akredite ve dış değerlendirme sürecine dahil olmak istediğimiz, niyet beyanımız ile bildirilmiş ve Üniversitemiz YÖK tarafından 50 üniversite arasına seçilmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu nihai raporuna göre;
“Kurumun misyon, vizyon ve hedeflerini, kurumsal duruşunu, önceliğini ve tercihlerini açık bir şekilde yansıtması en güçlü yönlerinden biridir. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar gibi kurumların Pîrî Reis Üniversitesi’nin kurumsal gelişimine düzenli katkı vermesi de kurumun en güçlü yönlerinden birisi olarak tespit edilmiştir. Kurumun kalite politikasının ilan edilmiş olduğu ve kurumun tercihlerini yansıttığı görülmüştür. Kurum yöneticilerinde, kalite çevrimleri konusunda farkındalık, sahiplenme ve motivasyon düzeyi yüksektir. Eğitim-öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde kuruma özgü anahtar performans göstergeleri ve uluslararasılaşma stratejisi tanımlıdır. Kurum içi kalite kültürü yaygınlaşmış ve uygulamalara yansımaktadır.” denilmektedir.

"Breeam Excellent Sertifikalı" Tuzla Deniz Kampüsümüze 29 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Sanayi Odası tarafından ISO Özel Kategori Çevre Ödülü verilmiştir.

Bugüne değin çok sayıda Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, çalıştay, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yaptık; son olarak Karadeniz Üniversiteler Birliği Başkanı olarak yerli ve yabancı konuklarımızı Birliğin Genel Kurulu ve uluslararası konferans vesilesiyle Üniversitemizde misafir ettik. Söz konusu ülkeler Türkiye’nin yanı sıra; Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Romanya’dır.

Pîrî Reis Üniversitesi tarafından Katar Silahlı Kuvvetlerine uluslararası standartlar çerçevesinde en üst derecede denizcilik eğitimi sağlanması konusunda 2018 yılında anlaşma imzalandı. Anlaşma ile Katar Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 4 programdan oluşacak Akademinin oluşumu ve işletilmesinde Pîrî Reis Üniversitesi 6 yıllık eğitim ve danışmanlık hizmeti verecektir. Akademinin 11 Şubat 2019 Pazartesi günü Doha’da açılış töreni, üst düzey katılımlarla yapılacaktır. Uzun süren bir ön çalışma, hazırlık ve büyük emekler sonucu Üniversitemizin uluslararası görünülürlük anlamında başardığı bu noktada, bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Pîrî Reis’in yolunda, bilimin aydınlığında büyük bir bir hayal gerçekleşti. On bir yıl önce çıktığımız yolda bugün 4000 öğrenci, 219 akademisyenimiz ve 100’ün üzerinde idari çalışanımız ile emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. 

Türk Denizcilik ve Yükseköğretim camiasının harmanlandığı ve Denizcilik alanında “ know how” merkezi haline gelen Üniversitemizin 11. Kuruluş Yıldönümünü kutlar, Pîrî Reis Ailesi olarak nice başarılarla dolu yıllar diler; büyük bir özveri ve emekle Pîrî Reis Üniversitesi’nin bugünlere gelmesinde katkısı olan başta Devletimiz, Türk Deniz Eğitim Vakfımız ve Deniz Ticaret Odamız olmak üzere Denizcilik camiasına, emeği geçen herkese, tüm akademik, idari personele ve tabii ki öğrencilerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

Piri Reis Üniversitesi

8 Şubat 2019 Cuma
Yorumlar
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilirler.
Yorum başlığı:
Yorum:  
Whatsapp Hattı
Aday Öğrenciler Bize Sorun