Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

15 Ağustos 2019 Perşembe