YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Nafiz ARICA (Başkan)
Pof.Dr.Funda YERCAN (Den.Ft.Dekan V.)
Dr.Öğr.Üyesi Murat SAKA (DMYO-Müdür)
Dr. Öğr.Üyesi Oktay ÇETİN (Denizcilik F.)
Öğrt.Gör.Kenan TATA (İ.İ.B.F)
 
İŞLETME MÜDÜRÜ
Yaşar ÇATALKAYA  (2547 13/B Mad.)
 
DENETİM  KURULU ÜYELERİ
Doç. Dr.Aykut ARSLAN (Asil Üye-İ.İ.B.F.)
Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim AKIN (Asil Üye-Den.F.)
DR.Öğr.Üyesi Okan YAĞCI (Asil Üye-Hukuk F.)
Doç. Dr. Elif Özen CANSOY  (Yedek  Üye-Den.F.)
Araştırma Görevlisi Şeyma KUŞ ( Yedek  Üye-Hukuk F.)

Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur