Sıkça Sorulan Sorular

İÇİNDEKİLER


Hazırlık Programı ve Akademik Yıl Başlarken Verilen Sınavlar
Hazırlık Eğitimi, Sınavları ve Devam Durumu
Hazırlık Okulu Yerleşkesi

1. Hazırlık Programı ve Akademik Yıl Başlarken Verilen Sınavlar

Hazırlık Programı zorunlu mudur?


Piri Reis Üniversitesi, yabancı dille öğretim yapan bir öğretim kurumu olduğundan, Denizcilik Meslek Yüksekokulu (DMYO) öğrencileri dâhil, tüm lisans öğrencileri için Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlamak zorunludur. Hukuk Fakültesinde Türkçe eğitim verilmekte, hazırlık programı isteğe bağlı tercih edilebilmektedir.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan nasıl muaf olabilirim?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilmeleri için İngilizce Hazırlık Bölümünce verilen sınavlara girmesi ve başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca, Piri Reis Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş uluslararası geçerliği olan dil yeterlik sınavlarından istenen puanı aldıklarını gösteren belgeye sahip öğrenciler de Hazırlık Programı’ndan muaf olabilirler.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS) nedir? Seviye Tespit Sınavı’na katılmak zorunlu mudur?

Üniversiteye ilk kez başlayacak öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirleyen bir sınavdır. İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na (İSTS) tüm öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Öğrencilerimiz sınav sonucuna göre Hazırlık Programı’nda kendilerine uygun olan seviyeye yerleştirilir.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı’nın (İSTS) tarihi, saati, yeri nedir?

İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS) tarihi, saati ve yeri okulumuzun internet sitesinde duyurular "DUYURULAR" kısmında ilan edilir.

İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS) hangi bölümlerden oluşmaktadır?

İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS), çoktan seçmeli dilbilgisi, kelime bilgisi bölümleri ile yazma bölümlerinden oluşacaktır. Öğrencilerimiz bu sınavın yazma bölümünde serbest bir paragraf yazımından sorumlu olacaklardır.

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) nedir? Bir akademik yıl içinde kaç kez verilir?

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), öğrencinin Hazırlık Programı’ndan muaf sayılabilmesini sağlayan ve öğrencinin İngilizcedeki yeterliğini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda başarı gösteren öğrenciler Hazırlık Programı’ndan başarılı sayılırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), bir akademik yıl boyunca Eylül, Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere üç kez uygulanır.

Akademik Yıla başlarken verilecek İngilizce Yeterlik Sınav (İYS) tarihi, saati ve yeri nedir?

İngilizce Yeterlilik Sınav (İYS) tarihi, saati ve yeri okulumuzun internet sitesinde duyurular "DUYURULAR" kısmında ilan edilir
 

İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan (İYS) geçme notu nedir?


Tüm Lisans ve DMYO öğrencileri ve/veya DGS ile öğrenim sürelerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için geçme notu 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) puandır.
 

İngilizce Yeterlik Sınavı’nın (İYS) kapsamı nedir?

Yazılı Sınav: Okuma, dinleme, yazma becerilerini ile kelime bilgisini ölçer.
Sözlü Sınav: İngilizce Konuşma becerisini ölçer.


İngilizce Hazırlık Bölümü sayfasından sınav örneğine ulaşılabilir. https://www.pirireis.edu.tr/ingilizce-yeterlilik-sinav-ornegi

 

İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) katılmadan Hazırlık Sınıfını geçme şansım var mı?

Öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir.

Tüm öğrenciler için:
TOEFL(IBT) 84
YDS 70
Pearson PTE Akademik 71


Başka bir Üniversitenin Hazırlık Bölümü’nden aldığım Hazırlık Başarı Belgesi Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nden muaf olmak için yeterli midir?

Hayır, yeterli değildir. Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilerin de Piri Reis Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları veya Üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

2. Hazırlık Eğitimi, Sınavları ve Devam Durumu

Hazırlık Okulu’nda nasıl bir öğretim sistemi uygulanmaktadır?


Hazırlık öğrencileri için Modüler Sistem (kur sistemi) uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, her biri sekiz haftadan oluşan toplam 4 Modül ve 4 seviyeden oluşur (Beginner, A1, A2 ve B1) Öğrencilerin bir sonraki Modüle geçebilmeleri için her bir Modülü başarıyla tamamlamaları zorunludur. Başarılı olamayanlar ise okudukları Modülü (8 hafta) tekrar ederler. Modülü tamamlayamayan öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yaz modülü açılabilir.

Lisans ve DMYO öğrencileri, bir sonraki seviyeye geçebilmek için bulunduğu kurdan en az % 60 başarı notunu almak zorundadır.
Öğrenci, bulunduğu Modülün sonunda yapılacak olan Modül Sonu Sınavına girmek için, o Modülün devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yeterli başarıyı (Modül içi not ortalamasının 50 olması) elde etmiş olması gerekmektedir.

Akademik yıl içerisinde uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme şartı nedir?

Yıl içerisinde Şubat ve Haziran aylarında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavlarına, B1 seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler girmeye hak kazanır.

Tüm başarısız öğrencilerin, Eylül ayında bir sonraki akademik yıl öğrencileri için yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girme hakları saklıdır ve bu sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenciler bölümlerine geçmeye hak kazanırlar. Eylül sınavında İSTS’den 50 ve üzeri alan öğrenciler İYS’ye girebilirler.

Hazırlık Programı’nı I. Yarıyılda bitirirsem II. Yarıyılda fakülteden ders alabilir miyim?

Hazırlık Programı’nı 1.Yarıyıl başarıyla bitiren (İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan) lisans ve ön lisans öğrencileri, 2. Yarıyılda fakültelerinde ilgili bölümlerinden ders almaya başlarlar. 

Hazırlık Bölümü’nde devam zorunluluğu var mıdır?

Evet, Hazırlık Bölümü’nde devam zorunluluğu vardır. Tüm seviyelerde eğitim gören öğrencilerin, ilgili modülün sonunda yapılacak modül sonu sınavlarına girebilmeleri için okumakta oldukları modülün devam zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler devam durumlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den takiple yükümlüdürler.

8 haftalık modüller için her modülde % 85 devam zorunluluğu vardır. Bu devamsızlık süresini aşan durumlarda öğrenci ilgili modülden başarısız sayılır. İngilizce Hazırlık Bölümünde kesinlikle devamsızlığı telafi eden herhangi bir sağlık raporu kabul edilmemektedir.

Giremediğim sınavlar için mazeret sınavı alabilir miyim?

Herhangi bir nedenle modül içi sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini gerekli belgelerle birlikte sınavı izleyen yedi gün içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirdikleri takdirde, bu öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre Bölüm Başkanlığınca mazeret sınavına alınabilirler. İYS ve İSTS için herhangi bir mazeret kabul edilmez.

Notlarımı ve devam durumumu nasıl öğrenebilirim?

Notlarınız ve devam durumunuzu, kayıt esnasında size verilmiş olan şifreniz ve kullanıcı adınızla web sayfamızda (http://student.pirireis.edu.tr) bulunan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’e girerek öğrenebilirsiniz.

Öğrenci aynı seviyede kaç kez öğrenim görebilir?

Öğrenci aynı seviyede istediği kadar öğrenim görebilir. Ancak Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

3. Hazırlık Bölümü Yerleşkesi

Hazırlık Bölümü hangi yerleşkededir?


Hazırlık Okulu öğrencileri Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Kampüsü’nde öğretim göreceklerdir.

Adres: İstasyon Mahallesi Hakim Sokak No:3 Tuzla / İstanbul

Hazırlık Programı ile ilgili genel bilgileri nereden alabilirim?

İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili genel bilgilere İngilizce Hazırlık Bölümleri ana sayfasında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.

 https://www.pirireis.edu.tr/ingilizce-hazirlik-bolumu

Hazırlık Bölümünden de gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Detaylı bilgi için Bölüm Sekreterleri

Sibel OKTAY ve Nilgün AKDOĞAN’ı arayabilirsiniz.
(0216 581 00 50)

 


Aday Öğrenciler Bize Sorun
360°
Sanal Tur